Máthé I. és Tallós P. (1967): Artemisio-Festucetum pseudovinae. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Összefoglalás

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", illetve a szomszédos társulásokban, így a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae) is.
A szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae) fajszegény társulás, melyre szélsőséges ökológiai viszonyok jellemzőek. Eredetileg kisebb foltokban fordult elő, és csupán másodlagosan vált nagy kiterjedésű társulássá, a degradáció, illetve a legeltetés hatására.

Lelőhely
ER Archívum (1967/P-007)
Erdőrezervátumok
Első szerző
Máthé Imre