Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest

Összefoglalás

Ohat a Hortobágynak, Debrecen városától nyugatra fekvő, földrajzilag jól körül nem határolható tájegységnek a Tisza bal-partján elterülő legnyugatibb része. Ohat-erdő a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidéke tiszántúli flórajárásához (Crisicum) tartozik. Részben elszikesedett talajú egykori ártéri tölgyes, Quercetum roburis. Florisztikai szempontból flóráját igen érdekessé teszik azok a fajok, amelyeknek tiszántúli előfordulása az irodalom alapján ritkának, sőt egyedülinek mondható.

Alfejezetek:
A kutatás története
Geomorfológiai és pedológiai viszonyok
Klíma
Az erdő leírása
Az erdő vegetációja
Az Ohat-erdő növényszövetkezeteinek áttekintése
Szikes erdők az Alföldön
Ohat-erdő ritkább növényeinek elterjedési viszonyai

Lelőhely
ER Archívum (1933/P-009)
Erdőrezervátumok