Horánszky András (1998): Alföldi tölgyeseink problémái a gyakorlati erdészet és természetvédelem, valamint az elmélet szemszögéből; Erdészeti Kutatások, Vol. 88: 67-80

Összefoglalás

Az alföldi kocsányos tölgyesek példáján kerül bemutatásra a régi fitocönológiai irodalom felhasználhatósága és cönózisos névhasználata, a társulások azonosításának problematikája. Ebben támpontul szolgálnak a század derekáról származó eredeti leírások, valamint 1998-ban készült 25 db. cönológiai felvétel. A forrásanyagok kritikájával kiegészített problémafelvetések, az elmélet és gyakorlat szemléleti eltéréséből adódó ellentétek kiegyenlítésének szükségszerűségére hívják fel a figyelmet. Az erdészeti és természetvédelmi indíttatású monitorozó rendszerek is szóba kerülnek. Mindezek fényében egyértelműen felmerül az igény, a közös egyeztetés és szakmai vita alapján lehetséges jó megoldás sürgős kimunkálására.

Lelőhely
Er Archívum (1998/P-022/1, 1998/P-022/2)