Schermann Szilárd (1967): Magismeret I. Budapest

Összefoglalás

A négy főrészre tagolódó úttörő munka 1800 növényfaj határozókulcsát adja meg: mintegy 120 hazai mezőgazdasági, 100 kertgazdasági, fűszer- és drognövény 50 egzotikus gazdasági növény, 230 dísznövény, 110 hazai és 100 külföldi fa és cserje, 360 hazai és 100 egzotikus gyomnövény, valamint 650 hazai vadon élő növény termését és magját írja le.
Valamennyi leírt fajt egységes, a szimmetriaviszonyokra, méretarányokra, felszíni és szerkezeti jellegükre épített típusrendszerbe sorolja be a szerző, s az így kialakított típuscsoportok mindegyike számára részletes határozókulcsot ad. A több alakban is megjelenő vagy a kulcsok határain álló fajokkal együtt 2130 fajt tárgyal.
A mű első része általános tudnivalókat tartalmaz a termésről és a magról, a második a típusrendszereket és határozókulcsokat tárgyalja, a harmadik egyenként leírja és rendszertani keretbe sorolja a magvakat, a negyedik rész a táblázatokat, részlet-és tusrajzokat adja közre.

Lelőhely
ER Archívum (1967/P-002)