Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest
Rövid hivatkozás: 
Magyar (1960)
Első szerző: 
Magyar Pál
Év: 
1960
Összefoglalás: 

Tartalom:

Előszó
Bevezetés

I. Az erdőtelepítések és gazdasági fásítások jelentősége és hatása
1. Közgazdasági jelentőségük és hatásuk
2. Népegészségügyi hatások
3. Árvízcsökkentő hatás
4. Egyéb hatások
Irodalom

II. Az Alföld kialakulása
1. Az Alföld kialakulásának és tagolódásának története
Irodalom

III. Az Alföld vízrajzi viszonyai
1. Az Alföld vizei
2. Folyószabályozások, árvízmentesítések, belvízrendezések
3. Az Alföld állítólagos kiszárítása, elszikesítése és öntözésének kérdése
Irodalom

IV. Az Alföld éghajlata
1. Általános áttekintés
2. Éghajlati elemek
a. Légnyomás
b. Szél
c. Napsütés és borultság
d. A talaj hőmérséklete
e. A levegő hőmérséklete
f. A levegő nedvessége és a harmatpont
g. Az elpárolgás
h. A csapadék
3. Magyarország éghajlati körzetei
Irodalom

V. Síkvidéki termőhelyek talajviszonyai (írta Járó Zoltán)
1. Bevezetés
2. Váztalajok
a. Kavicstalajok
b. Futóhomokok
c. Humuszos homokok
d. Öntéstalajok
3. Erdőtalajok
a. Barna erdőtalajok
b. Rozsdabarna erdőtalajok
c. A Mátra és a Bükk alja szürke erdőtalajai
4. Réti talajok
a. Réti talajok
b. Szikes altalajú réti talajok
5. Mezőségi talajok
a. Mezőségi talakok
b. Szikes altalajú mezőségi talajok
6. Szikes talajok
a. A szikesség és a szikesedés
b. Mésztelen szikes talajok
c. Meszes szikes talajok
7. Láptalajok
a. Kotus láptalajok
b. Tőzeges láptalajok
Irodalom

VI. Az Alföld növénytakarója
1. Magyarország növénytakarójának kialakulása
2. Az Alföld mai képének kialakulása
3. Magyarország florisztikai tagozódása és az Alföld
4. Termőhelyjelző növények
a. Ökológiai növénycsoportok
b. Talajjelző növények az Alföldön
5. Az Alföldfásítás fafajai és cserjéi
a. Tűlevelűek (Abietaceae vagy Pinaceae, Cupressaceae)
b. Lomblevelű fák ( Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Elaeagnaceae, Simaroubaceae, Aceraceae, Tiliaceae, Oleaceae, Moraceae, Ulmaceae, Betulaceae, Fagaceae, Junglandaceae, Salicaceae)
c. Lomblevelű cserjék (Berberidaceae, Rosaceae, Leguminosae, Eleagnaceae, Anacardinaceae, Aceraceae, celastraceae, Rhamnaceae, Cornaceae, Caprifoliaceae, Betulaceae)
Irodalom

VII. Az Alföld erdőtársulásai
1. Növényrendszertani és növényföldrajzi alapfogalmak
2. Az Alföld erdői (írta Soó Rezső)
a. Bevezetés
b. Cönológiai-rendszertani áttekintés
c. Ökológiai áttekintés
d. területi áttekintés
I) Ligeterdők- Populetalia albae Br.-Bl. 1931
1, Füzesek
2, Tölgy-kőris-szil (elegyes) ligeterdők - Querco-Ulmetum Issler 1924 emend. Soó
A ligeterdők kialakulása és talaja
II) Láperdők - Alnetalia glutinossae Tx. 1937
III) Gyertyános-tölgyesek
IV) Szárazságtűrő tölgyesek - Quercetalea pubescentis Br.-Bl. 1932.
1, Lösztölgyesek - Aceri tatarico-Quercetum (pubescenti-roboris) Zólyomi 1957
2, Sziki tölgyesek - Pseudovino-Quercetum-roboris) (Máthé 1933) Soó 1958
Homoki erdők
3, Pusztai tölgyesek- Festuco- Quercetum roboris Soó (1934) 1957c
4, Gyöngyvirágos tölgyesek - Convallario-Quercetum roboris Soó (1934) 1957c
5, Pusztai cserjések
V) Erdőültetvények = kultúrerdők
Az alföldi erdők növénycönológiai irodalma

VIII. Az erdei famagvak származása
1. A magszármazás kérdése
2. gyakorlati intézkedések külföldön
3. Származási kísérletek Bugacon
4. A magszármazás problémája és növénycönológiai megoldása
5. A származás és magfelhasználás szabályozása hazánkban
a. Tűlevelű fák
b. Lomblevelű fák
Irodalom
IX. Arborétumok és a külföldi fafajok honosítása
1. Az arborétumok erdészeti jelentősége
2. A gödöllői arborétum
3. A szarvasi arborétum
4. A vácrátóti arborétum
5. Az erdőteleki arborétum
6. Az alcsúti arborétum
7. A tengelici parkerdő
Irodalom

Függelék

Névmutató
Szerzőnevek
Történelmi és egyéb személynevek
Növénynévmutató
Latin növénynevek
Magyar növénynevek
Állatnévmutató
Latin állatnevek
Magyar állatnevek
Növénycönológiai mutató
Latin nevek
Magyar nevek
Tárgymutató

biodiverzitás
élőhely: láp- és ligeterdők
erdőgazdálkodás
Ex Libris Czájlik Péter
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1960/P-001)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-15