Bíró Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. 1. füzet, 1933, Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
Felhívás a tüzifa-feladóállomások bejelentésére
Krónika
Kimutatás az 1932. év november hó 15-ével kimutatott tüzifa-készletekről
Földváry Miksa: A bakony-hegység és Bakonyalja természeti emlékei
Vági István: A talaj és a rajta növő növényzet közötti kapcsolatról
Fodor Gyula: telepítsünk-e erdeifenyőt az Alföldön?
Rikly István: Erdőgazdálkodás a lengyel Keleti-Kárpátokban és a bialowiezai őserdőben (Folytatás.)
Egyesületi közlemények: Jegyzőkönyv az O.E.E. igazgatóválasztmányának 1932. évi december hó 3-án tartott rendes üléséről
- Jegyzőkönyv az O.E.E.-nek 1932. évi december hó 3-án d.u. 4 órakor tartott rendes közgyűléséről.- Kedveszményes tüzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti állomások.- Adományok a főiskolai jelvényekre,- Írói tiszteletdíjak..
Hivatalos közlemények: Varga József erdőőr részére szakvizsgabizonyítványmásolat adatott ki.- A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1932. évi 183.216. sz. rendelete az egyes épület-és műfaanyagok behozatalának engedélyezésével kapcsolatban
Irodalom:
Könyvismertetés:
Vilhjalmur Stefansson: Jäger des hohen Nordens. (F.M.)
Martin Johnson: Mit dem Kurbelkasten bei den Menschenfressern. (F.M.)
Scheumann (Mümmelmann): Wild und Not. (F.M.)
Különfélék:
Személyi hírek - Halálozások- A középfokú m. kir. erdőgazdasági szakiskola kérdéséhez- Agancskiállítás- Húszmillióéves fa- Az idők jele az ingyenfa- Változtatások és sajtóhibák
faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1933. évi január havában
Hirdetések

Lelőhely
ER Archívum (1933/P-007)