Juhász-Nagy Pál (1986): Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai; Budapest, 1986

Összefoglalás

Tartalom:
1.Rész A hiány és következményei

I. nyitó megjegyzések
1. alrész. Néhány hiánymozzanat
II. Az ökológia tárgya: első megközelítés
III. Néhány primer tanulság
IV. Az alapkérdések viszonya: az általános indikáció elve
V. A környezet és a tolerancia: komplementációs elv
VI. Multiplurális környezet-elv
VII. Néhány konklúzió

2. alrész. Néhány következmény
VIII. Egy fontos dilemma
IX. A diszkordencia-álláspont dominanciája
X. Némi magyarázat
XI. Néhány tanulság

2. rész Két trend csapdájában
XII. Összekötő megjegyzések

3. alrész. A diverzifikáció sodrában
XIII. A szimultaneizmus elve: első megközelítés
XIV. Az "eszköz-anomáliák" nyomában
XV. A nyelviteráció elve: első megközelítés
XVI. A nyelvi problémák első vitája
XVII. Megjegyzásek egy alapvető fogalomról(Először a stabilitásról)
XVIII. A modellezés primer problémái
XIX. Néhány tanulság

4. alrész Az egységesítés vajúdása
XX. A nyelvi problémák második vitája
XXI. A kettős specifikáció elve: első megközelítés
XXII. Egy átültetés nehézségei
XXIII. Mi az "ecosystem"?
XXIV. A diszciplinaritás elve
XXV. Néhány következtetés

3. rész. Az operatív közelítések lényege
XXVI. Összekötő megjegyzések

5. alrész. Általános diszkusszió
XXVII. A legfeltűnőbb anomáliák
XXVIII. Az operatív definiálás elve
XXIX. Műveletek és kapcsolatuk
XXX. A nyelvi problémák harmadik vitája
XXXI. Az operacionális fogalmak
XXXII. Az operacionalista illúzió
XXXIII. Egy fontos szembenállás
XXXIV. Modell és elmélet

6. alrész. Speciális diszkusszió
XXXV. Egy problémafelvetés
XXXVI. Egy szukcesszív elválasztás (Környék-miliő-niche-környezet)
XXXVII. A környezeti heterogenitás
XXXVIII. Új fogalmak és meggondolások
XXXIX. Némi magyarázat és általánosítás (Mintavétel-értékelés-allokáció)
XL. Struktúra és funkcióaz ökológiai következtetésben
XLI. Az ökológia szemiotikája
XLII. Pragmatikai nehézségek

4. Rész. teendők és perspektívák
XLIII. Összekötő megjegyzések

7. alrész. Néhány részfeladat
XLIV. Indikációs szituációk
XLV. Vizsgállandó relációk
XLVI. A diverzitás értelmezendősége
XLVII. Értelmezési nehézségek
XLVIII. Hiányzó értelmezések
XLIX. A legkirívóbb hiányosságok

8. alrész. Néhány elméleti teendő
L. Egy egységes elmélet igénye
LI. Elsődleges szembesítés
LII. A niche-elmélet ([NE]) korlátai
LIII. A társuláselmélet ([TE]) buktatói
LIV. Egy szündinamikai körkép kérdőjelei
LV. Másodlagos szembesítés
LVI. Összefoglaló és kitekintő észrevételek

LVII. Záró megjegyzések

Irodalom

Lelőhely
ER Archívum (1986/P-012)