Haraszthy László (1999): Természeti értékeink megőrzésének lehetőségei az Európai Unióban; WWF-füzetek 14. Budapest

Összefoglalás

Tartalma:
Összefoglaló
Bevezetés
1. Magyarország biogeográfiai és geopolitikai helyzete a Kárpát-medencében
1.1 A mozaikosság hatása a biológiai sokféleségre
1.2 A szomszédos országok hatása természeti értékeinkre
2. Az emberiség tájátalakító tevékenysége és élővilágunk mai helyzete
3. A gazdálkodás hatása a természeti értékeinkre
4. A gazdálkodás elmaradása miatt veszélyeztetett területek
4.1 Hullámtéri legelők, kaszálók
4.2 hegyi kaszálórétek
4.3 Alföldi legelők, kaszálók
5. Művelési ág változtatásra javasolt területek
5.1 Hullámtéri szántók
5.2 Domb- és hegyvidéki szántók
5.3 Természetes gyepekkel érintkező szántók
5.4 Védett területeken lévő szántók
5.5 Az átmeneti gyepek létesítésének indokai
6. Gazdálkodásból kieső gyenge termőképességű és nagy kiterjedésű szántók lehetséges jövőbeni hasznosítása
6.1 Erdőtelepítés
6.2 Faültetvények létesítése
6.3 Folyók hullámterének kiszélesítése
6.4 Halastavak építése
6.5 Nádasok telepítése
6.6 Ugaroltatás
6.7 Gyepesítés
6.8 Átmeneti gyepesítés
6.9 Egykori természetes mocsarak,lápok életre keltése
6.10 Infrastruktúra és lakóterületek területigényének biztosítása
6.11 Sport és szabadidős tevékenységek
7. Erdőtelepítés és a magyar táj
8. Mit kell védenünk és miért?
9. Amivel az Unió is gazdagabb lesz
10. Szelid turizmus, mint lehetőség
6.10

Lelőhely
ER Archívum (1999/P-020)