Herpay I.(szerk)(1971): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1971. év 1-2. szám, Sopron

Összefoglalás

Tartalom:
- Pántos Gy., Pántos Gy.-né, Derimova, T. (1971): A trágyázás hatása az óriás nyár növekedésére
- Pántos Gy.-né, Derimova T.: A simadugványról nevelt óriás nyár és tápanyagfelvételének vizsgálata
- Csesznák E., Pintér F.: Az erdőtársulások fejlődésének dialektikája
- Varga F.: Adatok a szijácsbogár (Lyctus linearis Goeze) biológiájához, kártétele Európában és Magyarországon
- Rácz J.: A csörlőkötél biztonsági tényezőjének és a csörlődob kötél-befogadóképességének meghatározása vontatócsörlőknél
- Zakar J.: Kétszázéves erdészeti vonatkozású szerződés Máramarosból
Az Erdészeti és Faipari Egyetem hivatalos közleményei az 1970/71. tanévről
Helyreigazítás

Lelőhely
ER Archívum (1971/P-002)