Rakonczay Z. (szerk.) (1972): Erdészeti címtár 1970 I. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest.

Összefoglalás

Tartalomjegyzék

Előszó
Bevezető
Címjegyzék /erdészeti és vadászati dolgozókat foglalkoztató szervek felsorolása/
Rövidítések jegyzéke
Erdészeti és vadászati dolgozók névjegyzéke a
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnál
Minisztériumoknál és más országos hatáskörű szerveknél
Állami erdőrendezőségeknél
MÉM felügyelete alá tartozó szakoktatási intézményeknél
MÉM felügyelete alá tartozó egyéb intézményeknél
MÉM felügyelete alá tartozó állami gazdaságoknál
MÉM felügyelete alá nem tartozó erdőgazdaságoknál
MÉM felügyelete alá tartozó faipari vállalatoknál és egyéb szerveknél
MÉM felügyelete alá tartozó állami gazdaságoknál
Mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél
Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal alá tartozó szerveknél (MÉM OFTH)
Az Országos Vízügyi Hivatal (OVH) felügyelete alat álló vízügyi igazgatóságok és egyéb szerveknél
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium /KPM/ felügyelete alá tartozó szerveknél
Tanácsoknál
Vadásztársaságoknál
Egyéb szerveknél
Nyugdíjas erdészeti- és vadászati dolgozók

Lelőhely
ER Archívum (1972/P-003)