Danszky I. (szerk.) (1963): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. VI. Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport. Budapest.

Összefoglalás

Tartalomjegyzék:

Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport földrajzi fekvése, geológiai és domborzati viszonyai
Nyírség
Tiszántúl
Duna-Tisza köze

Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport talajviszonyai
Nyírség
Tiszántúl
Duna-Tisza köze

Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoport fafajpolitikai irányelvei
1. Szatmár-Beregi síkság erdőgazdasági táj
2. Nyírség erdőgazdasági táj
3. Nagykun-Hajdúhát erdőgazdasági táj
4. Körösvidék erdőgazdasági táj
5. Békési hát erdőgazdasági táj
6. Csanádi hát erdőgazdasági táj
7. Tisza-Bodrog-Sajó-Hernád és Maros hullámtér erdőgazdasági táj
8. Duna-Tisza közi erdőgazdasági táj
9. Észak-bácskai löszhát erdőgazdasági táj
10. Kiskunsági szikterület erdőgazdasági táj
11. Közép- és Alsó-Duna ártér erdőgazdasági táj
13. Jászság erdőgazdasági táj
14. Mátra-Bükkalja erdőgazdasági táj
27. Mezőföld erdőgazdasági táj

Lelőhely
ER Archívum (1963/P-009)