Keszthelyi I. et al (1995): Irányelvek a Természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei,3. ; Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Keszthelyi István, Csapody István, Halupa Lajos (1995): Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei,3. ; Budapest
Rövid hivatkozás: 
Keszthelyi és mtsai (1995)
Első szerző: 
Keszthelyi István
Év: 
1995
Összefoglalás: 

Tartalom:
Fenyvesek
- Csapody I.: Lucfenyvesek
- Csapody I.: Erdeifenyvesek; Mészkerülő erdeifenyvesek; Mészkedvelő erdeifenyvesek
- Csapody I.: Ültetett luc- és erdeifenyvesek;tett lucfenyvesek;tett erdeifenyvesek
- Keszthelyi I.: Feketefenyvesek
Bükkösök (Keszthelyi István)
- Mészkerülő bükkösök
- Mezofil (gyertyánelegyes) bükkösök
- Szikla- és szurdokerdők
Gyertyános-tölgyesek (Keszthelyi István)
- Mészkerülő gyertyános-(kocsánytalan) tölgyesek
- Mezofil gyertyános-tölgyesek
- Patak menti éger- és kőrisligetek
Tölgyesek (Keszthelyi István)
- Mészkerülő tölgyesek
- Mészkedvelő tölgyesek
- Cseres-tölgyesek
Erdőssztyep társulások
- Keszthelyi I.: Karsztbokorerdők
- Keszthelyi I.: Lösztölgyesek
- Halupa L.: Homoki tölgyesek
- Halupa L.: Borókás-nyárasok
- Keszthelyi I.: Sziki tölgyesek
Liget- és láperdők (Halupa L.)
- Keményfás ligeterdők
- Puhafás ligeterdők
- Láperdők
Nemes nyárasok (Halupa L.)
Akácosok (Keszthelyi I.)
Fekete diósok (Keszthelyi I.)
Vörös tölgyesek (Keszthelyi I.)
Nyíresek (Keszthelyi I.)

biodiverzitás
dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
erdőhasználat, erdei haszonvétel
erdőökológia
erdőszerkezet: közösség(szerkezet)
Ex Libris Czájlik Péter
természetvédelem
Kiadó: 
Kanalasgém Nyomdaipari és Kiadói Kft
Lelőhely: 
ER Archívum (1995/P-007)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-02-10