Madas A (1978): Erdészeti politika; Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
- Az erdészeti politika elméletének helye és szerepe a tudományok rendszerében, különös tekintettel a gazdaságtudományokra
- Az erdők alapfunkciói
- Az erdők területi kiterjedése, főbb jellemzői
- Az erdők és a társadalom kapcsolatának fejlődése
- Az európai erdészeti politika fejlődése a XX. században
- A magyar gazdaság történelmi fejlődésének áttekintése
- A magyar erdészet múltja, törekvései, eredményei
- Erdészeti politika a felszabadulás után
- Az erdők alapfumkciói iránti távlati igények
- A földhasznosítás szerkezetének várható változása
- Az erdőállomány fejlesztésének főbb irányvonalai. Az erdők fa faj-összetételének változása
- A termelőerők fejlődésének útja: Az iparosodás és az integráció
- Az erdők környezetvédelmi szerepének növelése
- A szociális-üdülési igények kielégítése
- Az erdészeti politika megvalósításának eszközei
- Az erdészeti szakoktatás és kutatás fejlesztése
- Irodalom

Lelőhely
ER Archívum (1978/P-004)
Első szerző
Madas András