Keresztesi B (szerk.)(1968): Erdészeti Kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet közleményei; Debrecen

Összefoglalás

Az 1899-ben alapított Erdészeti Kísérletek 64. évfolyama, 1968/1-3. szám.
Tartalom:
- Solymos R: Új fatermési táblák a magyarországi lucfenyvesekre
- Béky A: Az állománynevelési üzemi minta- és ellenőrző területek értékelésének újabb eredményei
- Járó Z: A lucfenyő termőhelyigénye
- Adorján J: Az óriás és az olasz nyár termőhelyi és fatermési vizsgálata a somogyi homokvidék magas talajvízállású termőhelyein
- Palotás F: A mélyültetés és a talaj tápanyagtartalmának hatása a nyárfajták növekedésére
- Szodfridt I, Palotás F: A bontás erélye a Duna-ártér nemesnyárasaiban
- Tóth B: A Szatmár-Beregi-síkság erdészeti termőhelyi adottságai és hasznosításuk
- Bánó I: Erdeifenyő klónvizsgálat a magtermesztési érték megállapítása céljából. Előzetes közlemény
- Bánó I, Retkes J: Klónjellemző rendellenességek erdeifenyőkön
- Fuisz J: Magvizsgálati eljárások, vizsgálati minták és mintaminőségek összehasonlító vizsgálata modellkísérletek útján
- Izrael G: Az északi-középhegységi lucfenyő anyafák jellemző adatainak értékelése
- Mátyás V: Lombfa magtermelő állományaink revíziója és az állományok jövőbeni szerepe az erdészeti maggazdálkodásban
- Dérföldi A: Akác méretcsoportos vágásbecslés és választéktervezés
- Szász T: Vágásterületek térbeli rendje
- Pagony H: Adatok a Lophodermium pinastri (Schrad.ex Fr.) Chev. hazai biológiájához
- Kolonits J: A fenyőrontó darázs (neodiprion sertifer Geoffr.) elleni védekezési eljárások
- Szilágyi L: Vizsgálatok a Dothichiza-val fertőzött dugványok pusztulásával kapcsolatban
- Szontagh P, Tallós P: Erdővédelmi prognózis az 1968. évre
- Márkus L: A csemetetermelés gazdasági összehasonlító vizsgálatának főbb eredményei
- Farkas V: Egy erdősítés-programozási feladat megoldása szimplex-módszerrel
- Illyés B: A hálódiagramos eljárások és felhasználásuk az erdősítési munkák megszervezésére
- Szepesi L: A láncolajozás hatása a motorfűrészek fűrészelési teljesítményének és a vezetőlemezek hőmérsékleti viszonyainak alakulása
- Kassai J: A felkészítés gépesítésének perspektivikus variációi, a gépesített felkészítéshez szükséges fatömegek összevonási költségkihatásai
- Walter F: Az Agria-Baby 2100 típusú motoroskapa vizsgálata
- Keresztesi B, Papp L: Az akác vegetatív szaporítása gyökérdugványról
- Hauer L: felkészülés az új gazdasági mechanizmusra
- Az ERTI munkájából

Lelőhely
ER Archívum (1968/P-001)