Gencsi László (szerk.)(1989):Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
- Majer A: Die Pflanzenwelt der Sandkiefernwälder von Fenyőfő
- Szappanos A: Szlavontölgy [Quercus robur L. ssp.slavonica (Gáy.)Máty.] magrermelő állomány szerkezeti jellemzőinek vizsgálata
- Gencsi L, Molnár S, Peszlen I: Az akác (Robinia pseudoacacia L.) évgyűrűi mikrostrukturájának és a fatestelemeinek változása a béltől a kéregig haladó irányban
- Faragó S: A dévaványai tájvédelmi körzet túzoktelepe 10 éves munkájának értékelése
- Náhlik A: Néhány nagyobb hazai muflonpopulációnk trófeaadatainak értékelése
- Walterné Illés V: Szimulált rágáskár értékelése őszi búzában és őszi árpában, kukoricában, napraforgóban és cukorrépában
- Bartha D: Összehasonlító vizsgálatok a fehér nyár magvain
- Krummsdorf, A: Agráripari fejlesztés - zavaró beavatkozás vagy ésszerű természethasznosítás?
- Lett B: Az erdészetjellemzőkre ható tényezők az erdő- és fafeldolgozó gazdaságokban
- Szabó Gy: Gondolatok a föld- és területrendezéshez kapcsolódó tantárgyfejlesztő kutatásokról
- Homoródi A: A mezőgazdasági vízépítés számítógéppel segített tervezése és oktatása
- Csabina Z-né: Tereprendezés tervezése számítógéppel
- Lakos L: Városi zöldfelület számítógépes nyilvántartása
- Bölcsvölgyiné Bán M: A Franke-féle lokális interpretációs eljárás
- Szentes O: Oktatás-módszertani kutatások a FFFK alapozó tárgyak tanszékén
Könyvismertetés:
- Hiller István: Sylvicultura Oeconica, az első erdészeti tudományos könyv Közép-Európában
- Májer Antal: A 275 évvel ezelőtt megjelent szakkönyv - Carlowitz: Sylvicultura , 1713- tanulságai
- Gencsi László: Majer Antal: Fenyves a Bakonyalján c. könyvének ismertetése
Közlemény
- Bakonyi Károlyné: Az egyetem közleményei az 1988-as évről

Lelőhely
ER Archívum (1989/P-009)