Veperdi G. (2003): Faterméstan. Oktatási segédanyag. Kézirat, Sopron

Megjegyzések

Erdővagyon-gazdálkodási Intézet
Erdőrendezéstani Tanszék
Veperdi Gábor
Faterméstan
Oktatási segédanyag
Sopron, 2003

Tartalom:
1. A faterméstan tárgya, módszerei
Hosszúlejáratú kísérleti területek
-Mintaterületek kitűzése, egyszerű területszámítás
-Szabályos mintaterületek
-Szabálytalan alakú mintaterületek
-Terület meghatározása x-y koordináták alapján
-Terület meghatározása polár-koordináták alapján
Faállományok Növedékének Megfigyelése (FNM)
A kísérleti metodika alapelvei
2. A növedék
A növedék fogalma
A növedék faterméstani megfogalmazása
Növedék-változatok
-A faállományok összfatermésének átlag- és folyónövedéke
3. A faállomány újrafelvételekor minősített állományrészek
Erdőnevelési osztályozás
Magassági osztályozás
4. Főbb faállomány-szerkezeti jellemzők
Felsőmagasság
Átlagos magasság (átlagmagasság)
-Magassági görbe szerkesztése
Átlagos mellmagassági átmérő (átlagátmérő)
Növőtér-index
5. Az 1. sz. gyakorlati feladat kiértékelése
Felsőmagasság
Törzsszám alakulása
Átlagmagasság
Az átlagátmérő
Növőtér index
A fatérfogat alakulása
Átlagfa térfogata
ERTI kísérleti terület
6. Fatermési táblák
7. Fatermési táblák szerkesztése
8. Fatermési modell szerkesztése a fatermési tábla alapján
9. A hazai faterméstan története
10. Az egyes fafajok esetében alkalmazandó fatermési táblák listája
11. Erdőnevelési modelltáblák
12. Növekedési és fatermési modellek
A modellek típusai
Méretcsoportonkénti növekedési modellek
13. A fatérfogat és tényezőinek változása
Fa-rekorderek
A gyérítés és a megbontás hatása
14. Faterméstani alapfogalmak


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2003/D-016)