Mányoki Gergely (2004): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok és módszertani jellegű alapkutatások a Ropolyi erdőrezervátum területén. Diplomamunka, Pécs

Összefoglalás

Faállomány-szerkezeti vizsgálatok és módszertani jellegű alapkutatások a Ropolyi erdőrezervátum területén
Diplomamunka
készítette: Mányoki Gergely biológia szakos hallgató
témavezető: Prof. Dr. Borhidi Attila, PTE TTK Biológiai Intézet Növénytani Tanszék
konzulens: Dr. Morschhauser Tamás, PTE TTK Biológiai Intézet Növénytani Tanszék
Pécs, 2004

Megjegyzések

Tartalom
Bevezetés
A vizsgálatok háttere
Általános helyzetkép, az erdők állapota és védelme
Az erdőrezervátum céljai
Általános célkitűzés
Anyag és módszer
A területválasztás
A montán bükkösök erdőfejlődése és életciklusai (Czájlik 2002)
A Ropolyi erdőrezervátum általános jellemzése
A terület jellemzés irodalmak alapján
Elhelyezkedés
Földtan, domborzat, klíma, termőhelyi adottságok
A terület vegetációja és növényföldrajzi helye
Általános jellemzés terepi tapasztalatok és légifotó-elemzés alapján
Terepi bejárások, általános állapotfelmérések
Vegetációtérképezés alapján
A Ropolyi erdőrezervátum faállományának vázlatos értékelése légifelvétel alapján
A kiválasztott mintaterület jellemzése
A mintaterület és az azon folyó kutatások jellemzése vázlatpontosan
Jellemzés, termőhely-jelző típusos lágyszárúak alapján
A mintaterület állományképző főfajainak vázlatos ismertetése
A bükk
Az ezüst hárs
A faállomány-szerkezeti kutatásokhoz alkalmazható és alkalmazott terepi módszerek áttekintése, lehetőségei, illetve felülbírálatuk
A faegyed-alapú felvételi adatlapokhoz szükséges adatok
Általános adatok
Egyed-alapú felvételi paraméterek
Azonosítás
Élő faegyedre vonatkozó alapadatok
Egyed minősítése, dendrometria
Az egyed minősítése egyéb jellemző tulajdonságok alapján
Az egyed minősítése állományban elfoglalt helye és ott betöltött szerepe szerint
Az egyed minősítése egészségi állapota szerint
Természetvédelmi és egyéb jellegű paraméterek
Álló holtfára vonatkozó, faegyed-alapú felvételi adatlaphoz szükséges adatok
A terepi felvételekből származtatható adatok
Az eredmények és értékelésük
Az alkalmazott módszertan erdeménye és eredményessége
A kiértékelés módszertana, lényegi elemei és szintjei
A legfontosabb paraméterek
A szociális helyzet felvételezésének célja, értelmezése, vizsgálati szempontjai
Értékelés a kvadrát egész állományára nézve
A kapott terepi adatok információ-tartalma és kiértékelésének módja
A lombkorona szerkezetének horizontális leképezése
A módszer általános leírása
A faállomány-szerkezet leképezésének lehetőségei és Divald Gyula korona-vetületi térképe
Saját eredmények, a mintaterület korona-vetületi térképe
Saját eredmények, légifotó-elemzés és lombkorona-vetületi térkép
A terepi felmérés eredményei - általános értékelés
Élő, vagy holtfa
Fafaj
Mellmagassági törzsátmérő
Famagasság
Ágtiszta törzs hossza
Lombkorona alsó magassága
A lombkorona legnagyobb szélességének magassága
Koronacsúcs pozíció (dőlt fa)
Lombkorona-vetületből számított átlagos korona-átmérő
Átlagos koronahossz
Törzs összevont minősítése
Cserje- és gyepszint (gyökér) konkurencia
Eredet
Odú magassága, mérete
Megjegyzés
Összehasonlító értékelés
A d130 és a magasság összefüggése
A d130/magasság-grafikon értelmezése a fafaj és a SZH szerint
Az átlagos koronaátmérőnek d130-al és magassággal való összefüggései szociális helyzetek és fafajok szerint
Az eredmények összegzése
Irodalomjegyzék
Szakmódszertani fejezet: A Ropolyi ER és környékének meglátogatása egy tanulmányi kirándulás keretében avagy miért tökéletes helyszíne a természetvédelmi nevelésnek egy erdőrezervátum?
Tartalomjegyzék a szakmódszertani fejezethez
A dolgozat célja és a célnak megfelelően kiválasztott terület
A tanulmányi kirándulás ajánlása és megfogalmazott oktatási-, nevelési- és képzési- céljai
A cél eléréséhez javasolt időtartalom
A tanulmányi kirándulás részletes terve
A kirándulásra való felkészülés és felkészítés
A tanulmányi kirándulás programja
Első nap
Második nap
Harmadik nap
Negyedik nap
Mellékelt képek
Felhasznált és ajánlott irodalom
Köszönetnyilvánítás
A dolgozat digitálisan is megtalálható a mellékelt CD-n.

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2004/D-004/1, 2004/D-004/2)
Erdőrezervátumok