Aszalós R. (2005): Növényzeti mintázatok predikciója középhegységi tájban, statisztikai modellekkel [doktori értekezés]. Kézirat, Vácrátót.

Összefoglalás

Aszalós Réka: Növényzeti mintázatok predikciója középhegységi tájban, statisztikai modellekkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológia Doktori Iskola
Elméleti Biológia és Ökológia Program
Doktori iskola vezető: Dr. Erdei Anna
Programvezető: Prof. Dr. Szathmáry Eörs
Témavezető: Dr. Kertész Miklós
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót, 2003

Megjegyzések

Aszalós Réka: Növényzeti mintázatok predikciója középhegységi tájban, statisztikai modellekkel
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológia Doktori Iskola
Elméleti Biológia és Ökológia Program
Doktori iskola vezető: Dr. Erdei Anna
Programvezető: Prof. Dr. Szathmáry Eörs
Témavezető: Dr. Kertész Miklós
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót, 2003
Az értekezés Horváth Ferenc nevén van leltárba véve az MTA ÖBKI könyvtárában, leltári szám: 8102/2005, 8103/2005.

Tartalom:
I. Bevezetés
I.1. Predikció a vegetációtudományban
I.2. A használt predikciós eljárások jellemzői - néhány fő fogalom
I.3. A dolgozat fő kérdései, elemzési szempontjai és esettanulmányai
I.3.1. Fő kérdések
I.3.2. Elemzési szempontok a speciális kérdések megválaszolásához
I.3.3. Esettanulmányok és speciális kérdések
I.4. Növényzeti mintázatok predikciója - irodalmi áttekintés
I.4.1. A predikciós eljárások fejlődése
I.4.2. A vegetációs egységek predikciójának fő céljai
I.4.3. A modellezett vegetációs egységek
I.4.4. A használt magyarázó változók
I.4.5. A predikciós matematikai modellek
I.4.6. A vegetációmintázat legfontosabb prediktorai
I.4.7. A modellek és predikált térképek pontossága
I.4.8. A dinamikus predikciós modellek
I.5. A földrajzi információs rendszerek
I.5.1. A földrajzi információs rendszerekről általában
I.5.2. Földrajzi információs rendszerek a vegetációkutatásban
II. A predikciós módszer
II.1. A változók kiválasztása
II.2. Az egységes térinformatikai adatbázis
II.3. Magyarázó változók
II.3.1. A domborzat változói
II.3.2. További magyarázó változók
II.4. Az analízis menete
II.4.1. A vegetációs egységek és a magyarázó változók kapcsolatának statisztikai vizsgálata
II.4.2. A szabályok és a magyarázó változók szerepének vizsgálata
II.4.3. Predikált térképek
II.4.4. A predikció pontossága
II.4.5. A predikció kiterjesztése
III. Egy növénypopuláció előfordulásának és potenciális élőhelyének becslése a domborzat változóival
III.1. Bevezetés a hibrid kankalin predikciójához
III.2. A kutatás speciális kérdései
III.3. Anyag és módszer
III.3.1. A kutatási terület
III.3.2. A terepi elterjedési térkép, a dtm és a térinformatikai adatbázis
III.3.3. A domborzat változói
III.3.4. Az analízis menete
III.4. Eredmények
III.4.1. A magyarázó változók szerepe
III.4.2. Az előforulási valószínűségek térképei és a predikciós térképek
III.5. A hibrid kankalin előforulásának becsülhetősége - összefoglalás és kitekintés
IV. Vegetációtípusok térbeli elhelyezkedésének becslése a domborzat, a besugárzás és a talaj változóival
IV.1. Bevezetés a vegetációtípusok mintázatának vizsgálatához
IV.2. Problémafelvetés és speciális kérdések
IV.3. Anyag és módszer
IV.3.1. A kutatási terület
IV.3.2. A térinformatikai adatbázis
IV.3.3. A modell változói
IV.3.4. A vegetációtípusok mintázatának vizsgálati módszere - az analízis menete
IV.3.5. A predikált térképek eredményeinek elemzési módszere
IV.4. Eredmények
IV.4.1. Mi az egyes magyarázó változók szerepe a vegetáció mintázatának kialakításában?
IV.4.2. Hogyan befolyásolja a becslés eredményét az alkalmazott predikciós modell?
IV.4.3. Hogyan befolyásolja a predikció eredményét az, hogy hogyan alakítjuk ki a növényzet kategóriáit?
IV.4.4. Mely vegetációtípusok térbeli elhelyezkedése becsülhető jól, melyeké kevésbé?
IV.4.5. Mely domborzati változó-kombinációban nagy a predikció bizonytalansága?
IV.4.6. Hogyan befolyásolja a becslés pontosságát a mintavétel?
IV.5. Középhegységi vegetációtípusok előfordulásának becsülhetősége - összefoglalás és kitekintés
V. Természetes bolygatások előforulásának becslése a domborzat, a faállomány és az erdészeti kezelés változóival
V.1. Bevezetés a bolygatások predikciójához
V.1.1. A természetes bolygatások
V.1.2. Jégtörések és széldöntések a Börzsönyben
V.2. Problémafelvetés és speciális kérdések
V.3. Anyag és módszer
V.3.1. A kutatási terület
V.3.2. A térinformatikai adatbázis
V.3.3. A magyarázó változók
V.3.4. Az analízis menete
V.4. Eredmények
V.4.1. Bolygatások által érintett területek mérete
V.4.2. Bolygatott területek domborzati viszonyai
V.4.3. Az érintett erdők faállományának jellemzői és a közelmúlt erdészeti kezelése
V.4.4. A domborzat, a faállomány és a kezelés magyarázó változóinak szerepe a bolygatások kialakulásában
V.4.5. Bolygatás szempontjából veszélyeztetett területek - predikciós térképek
V.5. Természetes bolygatások előfordulásának becsülhetősége - összefoglalás és kitekintés
VI. Összefoglalás - a vegetációs egységek térbeli előfordulásának becsülhetősége
VI.1. A predikció pontosságának vizsgálata
VI.2. Az esettanulmányok eredményei
VI.3. Módszertani észrevételek
VII. Kitekintés
VIII. Köszönetnyilvánítás
IX. Irodalom
X. Rövid összefoglalás
XI. Summary

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2005/D-029/1, 2005/D-029/2)