Kanalas P., Borovics A., Cseke K., Szőllősi E., Oláh V., Fenyvesi A. és Mészáros I. (2009): Taxonómiai, populációgenetikai és fenológiai vizsgálatok egy síkfőkúti erdő nemes tölgyeinek körében. Természetvédelmi Közlemények 15: 338-346.

Összefoglalás

Taxonómiai, populációgenetikai és fenológiai vizsgálatok egy síkfőkúti erdő nemes tölgyeinek körében
Kanalas Péter, Borovics Attila, Cseke Klára, Szőllősi Erzsébet, Oláh Viktor, Fenyvesi András és Mészáros Ilona
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Összefoglaló:
Magyarország természetes erdőtakarójának meghatározó elemei a tölgyek. Ebből adódóan a természetközeli erdőgazdálkodás megköveteli a hazai tölgy (Quercus) fajok ökológiai jellemzőinek minél alaposabb megismerését. Ehhez először is el kell különíteni a különböző taxonokat, ami a reproduktív izoláció hiánya miatt koránt sem egyszerű. Jelenlegi kutatásunkat a Síkfőkút-projekt cseres-tölgyes erdőállományában végeztük, ahol a hosszú-távú megfigyelésekhez kijelölt 1 hektáros mintaterület tölgyfáinak taxonómiai besorolását végeztük el levélmorfológiai jellemzőket felhasználó numerikus módszerrel. Eredményeink azt mutatják, hogy nem elegendő a csertölgy (Q. cerris) és kocsánytalan tölgy (Q. petraea) szerinti megkülönböztetés a területen, ahogy az korábban történt, mivel a molyhos tölgy (Q. pubescens) introgressziója is erősnek bizonyult. Továbbá a kocsánytalan tölgy komplexen belül is nagy formagazdagság mutatkozik. A morfológiai vizsgálatokkal párhuzamosan fenológiai megfigyeléseket és populációgenetikai analíziseket is végeztünk. Az elemzésbe vont 10 enzimlokusz közül mind polimorfnak bizonyult, de öt lokusznál erős heterozigóta hiányt találtunk. Egyes lokuszoknál az allélek eloszlásában figyelemre méltó eltérések mutatkoznak a fakadási csoportoknak és a taxonómiai jellegnek megfelelően.

Megjegyzések

Taxonómiai, populációgenetikai és fenológiai vizsgálatok egy síkfőkúti erdő nemes tölgyeinek körében
Kanalas Péter, Borovics Attila, Cseke Klára, Szőllősi Erzsébet, Oláh Viktor, Fenyvesi András és Mészáros Ilona
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Tartalom:
Bevezetés
Módszerek
Eredmények
Értékelés
Irodalomjegyzék
Függelék
Taxonomical, phenological and population genetic research in a Hungarian Sessile oak-Turkey oak forest stand (angol nyelvű összefoglaló)

kocsánytalan tölgy, Síkfőkút-projekt, izoenzim, populációgenetika, tölgytaxonómia

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2009/P-011/1, 2009/P-011/2)