Kenderes K. és Standovár T. (2007): Természetes lékek felújulásának vizsgálata a bükki Őserdő Erdőrezervátumban. Természetvédelmi Közlemények 13: 101-108.

Összefoglalás

Természetes lékek felújulásának vizsgálata a bükki Őserdő Erdőrezervátumban
Kenderes Kata és Standovár Tibor

Összefoglalás: A bükki Őserdő Erdőrezervátum területén a természetes lékképződés dinamikáját vizsgáltuk archív légifelvétel sorozat térinformatikai elemzésével. Ennek eredményeit felhasználva kor és méret alapján kiválasztott 27 lékben terepi mintavétellel megvizsgáltuk az erdő megújulását biztosító újulatot is. A kiválasztott lékekben 25 m2-en az újulat minden egyede esetében feljegyeztük a fafajt, a rágottságot, illetve a magassági osztályt. Eredményeink szerint a lékekben átlagosan 45541 db/ha csemete van, tehát az újulat mennyisége bőven elegendő az erdő folyamatos fennmaradásához. Az állományban pillanatnyilag táplálkozó vadállomány azonban az újulat felnövekedését meggátolja, fajösszetételét pedig jelentősen megváltoztatja. Megállapítható, hogy a természetes erdődinamika érvényesüléséhez szükséges a környező állományokban a vadfajok élőhelyének fejlesztése, illetve a vadlétszám apasztása.

Megjegyzések

lék, újulat, vadhatás, természetközeli bükkös, erdőrezervátum, fafaj

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2007/P-033/1, 2007/P-033/2)
Erdőrezervátumok