Varga A. és Bölöni J. (2009): Erdei legeletetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete. Természetvédelmi Közlemények 15: 68-79.

Összefoglalás

Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete
Varga Anna és Bölöni János
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Összefoglaló:
Az erdei legeltetés szerves része a hagyományos tájhasználatnak. Felhagyása, illetve egyes térségekben mai napig való gyakorlásának hatása jelentősen meghatározza a Kárpát-medence erdeinek képét. Az erdei legeltetés rendszerének és a hozzá kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás megismerésének céljából elvégeztük a néprajzi, erdészeti és történeti irodalom feldolgozását, valamint tájtörténeti esettanulmányokat készítettünk, bakonyi és székelyföldi területeken. Az erdő, a fás növényzet a hagyományos állattartás egyik legfontosabb meghatározó tényezője. Az állatok az egész határt bejárják, az adott napszaktól, évszaktól és az időjárástól függő mértékben, tehát egyfajta - a pásztor által - szabályozott tér- és időbeli rendben. Az erdei legeltetés és makkoltatás így ember által szabályozott, mozaikos, átmeneti erdő- illetve tájképet alakít ki az azon legelő állatok segítségével és a levegő karbantartásával. Az erdei legeltetés visszaszorulása gazdasági okok miatt kezdődött meg a 19. században Nyugat-Európában és a Kárpát-medencében is. Magyarországon az erdőkben való legeltetés a területek állami kézbe kerülésével szűnt meg a 20. század második felében. Ezen tájhasználati formákat részben a megmaradt fás legelők, legelőerdők őrizték meg, melyeket mára szinte teljesen felhagytak.

Megjegyzések

Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete
Varga Anna és Bölöni János
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Tartalom:
Bevezetés
Módszerek
Eredmények
Az erdei legeltetés rendszere
Fás legelő és legelőerdő képét tudatosan alakító tevékenységek
A legeltetett erdők, fás legelők jellemző állománykép
A fás legelők, legelőerdők jelenlegi elterjedése
Értékelés
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Landscape history of forest grazing and wood-pastures in the Carpathian-basin (angol nyelvű összefoglaló)

erdei legeltetés, fás legelő, legelőerdő, hagyományos tájhasználat, Bakony, Székelyföld, tájtörténet


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2009/P-014/1, 2009/P-014/2)
Első szerző
Varga Anna