Horváth Ferenc, Papp Mónika, Szabó Gábor, Szász Bence, Szegleti Zsófia, Vig Ákos és Zimmermann Zita (2023): A Csörnyeberek Erdőrezervátum 2022-ben. ER Füzetek 7. HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 16 old.

Összefoglalás

Csörnyeberek Belső-Somogyhoz tartozik (közigazgatási szempontból Zalához), a Zalaszentjakab és Somogysimonyi között fekvő erdőtömb közepén. Sík vidék ez, enyhe buckavonulatokkal és alig észrevehető horpadásokkal, ahol a kis szintkülönbségek megszabják ugyan a kis vizek északra tartó lassú levonulását, azonban határozott irányt leginkább az ember által kialakított árkok adnak. Ilyen árok a Miháldi-vízfolyás, amely a Zala-Somogyi-határárokba csatlakozva a Zalába érkezik, míg a Vincédi-árok a Kiskomáromicsatornán keresztül a Kis-Balatonba. Ezek az árkok a délről érkező vizeket is átvezetik a területen, amelyeken az utóbbi időkben romboló villámárvizek alakultak ki egy-egy rendkívüli felhőszakadás nyomán. A víz járása évszázadok óta a legfontosabb tényező, aminek következtében nagy kiterjedésű égeres és kőrises mocsárerdők alakultak ki, finom átmenetekkel mozaikolva a kicsit magasabb térszíneken álló kocsányos tölgyesekkel. Az árkok lecsapoló hatása veszélyesen szárítja ezeket az erdőket, de korántsem olyan mértékű a talajvízszint csökkenése, mint az alföldi erdőrezervátumok esetében. Csörnyeberek jelentőségét a kedvezőbb termőhelyökológiai helyzet és a többi kocsányos tölgyes erdőrezervátummal való összehasonlítás tanulságai adhatják.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Horváth Ferenc