Juhász Péter, Bidló András, Heil Bálint, Illés Gábor és Kovács Gábor (2007): Digitális termőhely-térképezés a Várhegy Erdőrezervátum területén. 2006. évi Talajtani Vándorgyűlés, Sopron. Talajvédelem Különszám, pp. 203-215.

Összefoglalás

Jelen közlemény a Felsőtárkány – Várhegy-erdőrezervátum magterületén végzett termőhelyi kutatások eredményeit ismerteti. A vizsgálatok két részből álltak. Az első részben talajszelvények feltárásával és a talajminták laboratóriumi vizsgálatával egybekötött részletes termőhelyvizsgálatot végeztünk, a második részben pedig a vizsgált terület 50x50 méteres hálózatban történő termőhely-térképezését végeztük el. A terepi jegyzőkönyv adataiból készült számítógépes adatbázis alapján elkészítettük egyes termőhelyi paraméterek (klíma, genetikai talajtípus, termőréteg-vastagság, fizikai 
talajféleség, humusz-vastagság) digitális térképeit. A felületmodell a kitettség és a domborzat függvényében szemlélteti a terület termőhelyi sajátosságait, melyről leolvasható a kitettség és a talajfejlődés kapcsolata, az egyes faállományok viselkedése különböző kitettség esetén. A kitettség és a domborzat adott esetben nagy mértékben képes befolyásolni a mezoklíma változását – ezzel együtt pedig a talajok kialakulását és fejlődését, valamint a faállományok szerkezeti összetételét, növekedését és minőségét. Az eredményeket statisztikai módszerekkel is értékeltük. Itt említhetjük a különböző domborzati, illetve termőhelyi tényezőknek a területen való százalékos megoszlását, a területen előforduló termőhelytípus-változatok klímák szerinti csoportosítását, az egyes fúráspontokban előforduló állományalkotó fafajok klímánkénti és talajtípusonkénti megoszlását, valamint a növényfelvételi adatok cluster-analízisét.
Az adatok feldolgozásával nyert jelenlegi eredmények közül talán a legjelentősebb az, hogy az eddigi nagyléptékű – üzemtervi adatokra támaszkodó – talajtípus-térkép mellett egy jóval kisebb léptékű, részletesebb térkép állhat a rendelkezésünkre a fent említett további paraméter-térképekkel együtt. Mindezek, vélhetően jól használhatóak majd a további kutatások és vizsgálatok során. 

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
Első szerző
Juhász Péter