Natura 2000 erdei élőhelytípusok

A felmérések során az alábbi Natura 2000 erdei élőhelytípusokat monitorozzuk (zárójelben: Á-NÉR élőhelykód):

9110 Mészkerülő bükkösök
Minden mészkerülő bükkös (K7a), a bükkösök felé hajló mészkerülő tölgyesek is.

9130 Szubmontán és montán bükkösök
A bükkösök (K5) nem Dél-Dunántúlon lévő állományai.

9150 Sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők
A bükkös sziklaerdők (LY3), valamint a tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők (LY4).

9180 Törmeléklejtő- és szurdokerdők
Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők) (LY1), törmeléklejtő-erdők (LY2).

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
Ide tartoznak a fűzlápok, lápcserjések (J1a), éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők (J2), folyómenti bokorfüzesek (J3), fűz-nyár ártéri erdők (J4), égerligetek (J5).

91F0 Keményfás ligeterdők
Keményfás ártéri erdők (J6), alföldi zárt kocsányos tölgyesek (L5), a gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a) közül a kisebb ártériek.

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2), a gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a) nem Dél-Dunántúlon lévő állományai, mészkerülő gyertyános-tölgyesek (K7b).

91H0 Pannon molyhos tölgyesek
Mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1), molyhos tölgyes bokorerdők (M1).

91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek (M2), nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek (M3), nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek (M4), hegylábi és dombvidéki elegyes lösztölgyesek (L2x).

91K0 Illír bükkösök
A bükkösök (K5) Dél-Dunántúlon élő állományai.

91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
A gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a) és a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) Dél-Dunántúlon élő állományai.

91M0 Pannon cseres-tölgyesek
A cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a), a cseres-kocsányos tölgyesek (L2b), valamint a zárt mészkerülő tölgyesek (L4a) és a nyílt mészkerülő tölgyesek (L4b).

91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok
Homoki borókás-nyárasok (M5).