Balázs B. M. (2006): Akácállományok vegyszermentes szerkezet-átalakításának vizsgálata. Kézirat, Budapest

Összefoglalás

Akácállományok vegyszermentes szerkezet-átalakításának vizsgálata
Szakdolgozat
Készítette: Balázs Borbála Márta
Témavezető: Dr. Kézdy Pál osztályvezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Belső konzulens: Dr. Hahn István egyetemi adjunktus, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Budapest, 2006

Megjegyzések

Akácállományok vegyszermentes szerkezet-átalakításának vizsgálata
Szakdolgozat
Készítette: Balázs Borbála Márta
Témavezető: Dr. Kézdy Pál osztályvezető, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Belső konzulens: Dr. Hahn István egyetemi adjunktus, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Budapest, 2006

Tartalom
I. Bevezetés, a probléma felvetése
II. Irodalmi áttekintés
II.1. A biológiai invázió
II.1.1. Fogalmak
II.1.2. Történeti áttekintés
II.1.3. Az özönfajok tulajdonságai, sikerük titka
II.2. Restaurációs ökológia
II.3. Fák növekedési jellemzői
II.3.1. Hajtásnövekedés
II.3.2. Vastagodás
II.4. Az akácról
II.4.1. Természetes előfordulás
II.4.2. Növekedési jellemzők
II.4.3. Hatásai a talajra és az élővilágra
II.4.4. Az akác, mint özönnövény
II.5. Az akác Magyarországon
II.5.1. Történeti áttekintés
II.5.2. Akác irtására és a természetes vegetáció visszaállítására irányuló kísérletek
II.5.2.1. Vegyszeres technikák
II.5.2.2. Vegyszermentes technikák
III. Anyag és módszer
III.1. A Szénások Európa Diplomás terület
III.1.1. Elhelyezkedés
III.1.2. Abiotikus jellemzők
III.1.3. Növényvilág
III.1.4. Az emberi tevékenység hatása
III.1.5. Természetvédelem
III.2. A kis-szénási akác-átalakítási kísérlet
III.3. Terepi mintavétel
III.4. Adatfeldolgozás
IV. Eredmények és értékelésük
IV.1. Famagasság - átmérő korreláció
IV.2. Területek közti különbség
IV.3. Fásszárú-csoportok éves növekedése
IV.4. Fásszárú-csoportok magasságának összehasonlítása
IV.4.1. Famagasság-eloszlások vizsgálata területenként
IV.4.2. Maximális magasságok összehasonlítása mintavételi pontonként
IV.5. Indázó fás szárúak borításának változása
V. Diszkusszió és kitekintés
VI. Összefoglalás
Köszönetnyilvánítás
Felhasznált irodalom
Melléklet
1996. évi LIII. A Természet védelméről szóló törvény nem őshonos fajokra vonatkozó rendelkezései

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2006/D-003)
Erdőrezervátumok