Horváth Ferenc, Papp Mónika, Szabó Gábor, Szász Bence, Szegleti Zsófia, Vig Ákos, Zimmermann Zita (2023): A Csörnyeberek Erdőrezervátum országosan egységes alapfelmérése, 2022. Kutatási jelentés, ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 11 old.

Összefoglalás

Készült az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztállyal kötött EGF/141/2022 számú, háromoldalú (AM, ELKH, ÖK) megállapodás keretében.

Felmérők: Horváth Ferenc, Papp Mónika, Szabó Gábor (BfNPI), Szász Bence (BfNPI), Szegleti Zsófia, Vig Ákos, Zimmermann Zita

A Csörnyeberek ER 1999-es állapotát így jellemezték: "A rezervátum főként égerligetből, égeres mocsárerdőből és keményfaligetből áll. Többnyire régen kezelt, középkorú, vagy öreg állományok találhatók a magterületen … A terület többé-kevésbé természetes vízjárását korábban zsilippel szabályozott, de mostanában magára hagyott patak határozza meg." Azóta a vízvisszatartást megoldották, de néhány éve egy áradás a zsilipet újra megrongálta. Az É-i rész gyakran vízben áll. Az utóbbi 10-15 évben súlyos kőrispusztulás történt, amely miatt még ma is sok elpusztult fa dől ki. Ezeken a részeken erőteljes az aranyvessző inváiója.

Az állomány a kőrispusztulás miatt igen nagy részben összedőlt, lékes (a nagyobb természetes lékek aránya: 73%, a mostanában kidőlt holtfák sűrűsége: 39 tő/ha, fekvő holtfa-készlet: 159 m3/ha) különösen a kőrises - égeres mocsárerdő felén. A magasabb részeken található keményfaliget sokkal zártabb. Jelenleg legnagyobb elegyaránnyal mézgás éger (28,5%), kocsányos tölgy (20,5%), gyertyán (18%) és magas kőris (17,7%) alkotja.

Tartalom:

A Csörnyeberek Erdőrezervátum magterülete
A terepen állandósított ERDŐháló megtervezése és kitűzése
Az országosan egységes alapfelmérési módszertan áttekintése
A faállomány-szerkezeti alapfelmérés (FAÁSZ) eredményei
Az újulati- és cserjeszint alapfelmérés (ÚJCS) eredményei
Az aljnövényzeti alapfelmérés (ANÖV) eredményei
Hivatkozások

Megjegyzések

Az erdőrezervátum beágyazódik a Zalakomári Madárrezervátum TT-ben, amely 1976 óta országos védelem alatt áll. Itt a védelem legfontosabb célja a rétisas és fekete gólya populációk fészkelésének biztosítása.

A jelentés végleges változata szabadon letölthető.

Lelőhely
ER Archívum - digitális