Czájlik P. (1998): Az ANPI működési területén található erdőrezervátumok erdőrészlet szerinti szemlézése II.

Összefoglalás

Alsó-hegy Erdőrezervátum, Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátum, szemle, erdőrészlet szintű leírás

Megjegyzések

A szemlézés az erdőrezervátum-program alapozásaként az MTA-ÖBKI kezdeményezésére és koordinációjával folyt. A felmérés 1998 nyarán készült, s az érintett erdőrezervátumok erdőrészlet-szintű, alapos bejárását, s egységes szemlézési adatlap (jegyzőkönyv) kitöltését foglalta magába.

Az adatlapon az (a) azonosító alapadatok mellett (b) a faállomány-szerkezet alapján becsülhető állomány-besorolást, (c) a növénytani / ökológiai / termőhelyi szempontok szerinti minősítést, (d) a zoológiai szempontokat, (e) a különleges élőhelyek listáját és jelentőségét, (f) a nagyvadállomány károsítására vonatkozó adatokat, (g) a feltalaj (avar és humuszos szint) minősítését, (h) az újulat minősítését, valamint (i) a külső zavaró hatásokat és egyéb megjegyzéseket lehetett, illetve kellett feltüntetni. A fentieken túl az anyag tartalmazza az erdőrezervátum összefoglaló minősítésének űrlapját, benne a rezervátum kutatási besorolását is. Utóbbiak értelmében a Kelemér-Serényfalva Erdőrezervátumban megőrzési és eseménykövetési feladatok ellátását kell a jövőben biztosítani, az Alsó-hegy Erdőrezervátum területén célorientált kutatásokat kell folytatni.

Lelőhely
Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör
Erdőrezervátumok