Lehoczky I., Jelitai E. és Juhász M. (2000): Ropolyi Erdőrezervátum (26) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Szenna

Összefoglalás

Hosszútávú Fenntartási Terv
26 Ropolyi Erdőrezervátum
A HFT készítői:
Lehoczky István erdészeti osztályvezető (DDNPI, Pécs)
Jelitai Edit erdészeti szakfelügyelő (DDNPI, Pécs)
Juhász Magdolna biológus (MTA ÖBKI)
Szenna, 2000

Megjegyzések

Hosszútávú Fenntartási Terv
26 Ropolyi Erdőrezervátum
A HFT készítői:
Lehoczky István erdészeti osztályvezető (DDNPI, Pécs)
Jelitai Edit erdészeti szakfelügyelő (DDNPI, Pécs)
Juhász Magdolna biológus (MTA ÖBKI)
Szenna, 2000

Tartalom
I. Bevezetés
I.1. Területazonosítás, területi adatok
I.2. Illetékesség
I.3. Az erdőrezervátum területére vonatkozó fontosabb időszaki behatárolások
II. Helyzetértékelés
II.1. Általános jellemzés
II.1.1. Az erdőrezervátum nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete
II.1.2. Az erdőrezervátum növényföldrajzi elhelyezkedése
II.1.3. A Zselic erdőtársulásai
1. Dél-dunántúli bükkös (Vicio oroboidi-Fagetum)
2. Délnyugat-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Helleboro dumetorium-Carpinetum)
3. Ezüsthársas-cseres-tölgyes (Tilio argentea-Quercetum petraea-cerris)
4. Azonális erdőtársulások a Zselicben
II.2. Az erdőgazdálkodás értékelése az elmúlt időszakban az üzemtervi adatok alapján
II.2.1. Az üzemterv szerinti erdőgazdálkodás első öt évtizede
II.2.2. Az 1935-ös erdőtörvénytől napjainkig
II.3. A vadgazdálkodási egység jellemzése
II.3.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai
II.3.2. A Zselici vadászterület jellemzése
II.3.3. A vadászterület vadgazdálkodási terve
II.4. Az erdőrezervátum kutatási alkalmassága
II.4.1. Az erdőrezervátum kutatottsága, eddigi felmérések
II.4.2. Az erdőrezervátum kutatási érték szerinti besorolása, és ennek indoklása
II.4.3. Az erdőrezervátumban tervezett kutatások rendszere
II.5. Területmódosító javaslatok
II.5.1. Megosztásra javasolt erdőrészletek
II.5.2. Magterületté való átminősítésre javasolt erdőrészletek
II.5.3. Védőzónán belül fokozott védelemre javasolt erdőrészletek
II.5.4. Védőzónán belül kiemelt vizsgálatra javasolt erdőrészletek
II.5.5. Az erdőrezervátum bővítésére javasolt erdőrészletek
II.6. Az erdőrezervátum feltártsága
II.7. Az erdőrezervátum turisztikai látogatottsága
III. Hosszútávú célkitűzések
III.1. Általános célkitűzések
III.2. Magterület hosszútávú célkitűzései
III.3. Védőzóna hosszútávú célkitűzései
IV. Feladatrendszer és irányelvek
IV.1. A Ropolyi Erdőrezervátumban fellépő feladatok
IV.2. A védőzónában folytatható erdőgazdálkodás általános irányelvei
IV.2.1. Erdősítés
IV.2.2. Nevelővágások
IV.2.3. Egészségügyi fakitermelés
IV.2.4. Véghasználat
IV.2.5. Közelítés
IV.3. Vadfenntartás az erdőrezervátum területén
IV.4. Mellékhaszonvételek az erdőrezervátum területén
IV.5. Az erdőrezervátum látogatása
IV.5.1. Magterület és fokozottan védett védőzóna
IV.5.2. Védőzóna védett erdeje
IV.6. Egyéb védelmi kérdések
V. Erdőrészlet szintű kezelés/fenntartási terv
V.1. Magterület
V.2. Védőzóna
VI. Hivatkozások
Mellékletek
1. A Ropolyi Erdőrezervátum erdészeti térképe M 1:10000
2. Részletes területi kimutatás
3. Földhivatali térkép M 1:10000 - Zselickislak
4. Földhivatali térkép M 1:10000 - Bőszénfa
5. Földhivatali térkép M 1:10000 - Zselicszentpál
6. Fagion illyricum karakter fajai
7. A zselici bükkösök erdőtípusai
8. A zselici gyertyános-tölgyesek erdőtípusai
9. A zselici ezüsthársas-cseresek
10. A Zselici vadászterület vadállomány jellemzői
11. Vegetációtérkép a ropolyi erdőkről 1960-ban (Borhidi Attila)
12. Ezüsthárs génrezervátum területe M 1:10000
13. Erdőrezervátum-kutatási alapkérdések
14. Az erdőrészletek megosztására javaslatok, erdészeti térkép M 1:10000
15. Topográfiai térkép az erdőrezervátumról M 1:10000
16. Turista térkép az erdőrezervátumról M 1:60000
17. Méhkaptárak kihelyezésére vonatkozó korlátozásokról térkép
18. Kijelölt közelítő nyomvonalak
A 2000/D-003/2-ben benne van: Bölöni J.: Záró állásfoglalás a Ropolyi (26) Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási tervéhez

Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2000/D-003/1, 2000/D-003/2)
Erdőrezervátumok