Közcélú pályázatot nyert az Erdőrezervátum-kutatás

Horváth Ferenc

Az ELKH forrású kiírásra Horváth Ferenc nyújtott be témajavaslatot, amelyet Ódor Péter támogatásával, második körben sikerült elnyerni. Ebből a Kékes-Észak Erdőrezervátum újrafelmérését tervezzük elvégezni idén és két "Erdőrezervátum Füzetek" kiadását.

Az ÖK belső pályázatának szövege:

"2021. évre az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) részére az ELKH pénzügyi támogatást biztosít a közcélú monitoring feladatok ellátására. E források központon belüli, objektív felosztása érdekében az ÖK vezetése belső pályázatot ír ki.

Az ELKH támogatás megszerzésére az alábbi közcélú monitoring témákkal pályáztunk:
A Tisza-völgy vízfolyásainak, holtmedreinek, a Kiskörei tározónak a monitorozása;
>> A Duna és mellékfolyói monitoriozása;
>> A Duna Szigetközi és Gemenci mellékágrendszereinek monitorozása;
>> A Ráckevei-Soroksári Duna vízminőségi problémáinak, feliszapolódásának és a tervezett
beavatkozásoknak a komplex ökológiai következményei és kezelése;
>> A Fertő- és Velencei-tó, valamint a nemzetközi jelentőségű időszakos vizű szikes tavak
monitorzása a Duna vízgyűjtőjén;
>> Vízimadarak élőhely választásának, aktivitásának és vonulásának kutatása távérzékelési
módszerekkel;
>> Szúnyog monitoring;

... A fenti témakörökön túl várunk további témajavaslatokat, melyek ugyanúgy közcélú monitoring tevékenységnek tekinthetők, és megvalósításukra − az ÖK irányításával − kiemelten szükség van.
..."

További (nem nyilvános) részletek, vagyis a kiírás és a pályázat az ER Archívumban találhatók.