Kovács Margit (1971): Hozzászólás "Az ember és környezete (bioszféra)" c. MTA 1970. évi tud. ülésszakán elhangzott előadáshoz. MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 14: 115-117.

Összefoglalás

"Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tudományos Ülésszak! Legyen szabad Szabolcs professzor úr előadásához geobotanikai és növényföldrajzi szemszögből hozzászólnom."
A különböző vegetációegységek térbeli és időbeli megjelenését, florisztikai összetételét és produkcióját kvantitatíve is mérhető talajtényezők határozzák meg. A természetes vegetációegységet a talaj és a vegetáció szoros kapcsolata, dinamikus egyensúlyi állapota jellemzi.
A talaj és a vegetáció - például az erdő - akadálytalan tápanyagkörforgalmú rendszerben zárt, s relatíve stabil rendszert alkot. Az egység bármely tagjának külső beavatkozással történő hirtelen megváltoztatása - például az erdő tarravágása - óhatatlanul maga után vonja az egység másik tagjának, a talajnak, a talaj dinamizmusának a megváltozását is.
A bioszféra védelmének figyelembevétele nélkül emberi behatás miatt megszűnt egyensúlyi állapot visszaállítása a környezeti viszonyoktól függően gyakran igen hosszadalmas, nem ritkán évtizedes, nehéz és költséges eljárás. A vegetáció megbontása gyakran irreverzibilis folyamatot eredményezhet, illetve szükségmegoldásokhoz vezethet.

Lelőhely
ER Archívum (1971/P-003)