Veperdi G. [összeállította] (2005): Dendrometria (Erdőbecsléstan). Oktatási segédanyag. Kézirat, Sopron

Összefoglalás

Erdővagyon-gazdálkodási Intézet Erdőrendezéstani Tanszék
Dendrometria (Erdőbecsléstan)
oktatási segédanyag
Összeállította: Dr. Veperdi Gábor egyetemi docens, vezető oktató
Sopron, 2005

Megjegyzések

Erdővagyon-gazdálkodási Intézet Erdőrendezéstani Tanszék
Dendrometria (Erdőbecsléstan)
oktatási segédanyag
Összeállította: Dr. Veperdi Gábor egyetemi docens, vezető oktató
Sopron, 2005

Tartalom:
A. Bevezetés
A.1. A dendrometria és a fateméstan fogalma, feladatai
A.1.1. A tartalom és a fogalmak elhatárolása
A.2. A dendrometria és a faterméstan felosztása
A.3. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
B. Egyesfák, farészek mérhető jellemzőinek közvetlen meghatározása
B.1. A fák részei, méretei
B.2. A fák, farészek kora, korának meghatározása
B.2.1. A vizsgált faegyed ültetési időpontjának ismerete
B.2.2. Döntött fatörzsek korának meghatározása
B.2.3. Lábon álló fatörzsek korának meghatározása
B.3. Jellemző faméretek és azok meghatározása
B.3.1. Vízszintes méretek
B.3.1.1. Az átmérő mérése
B.3.1.1.1. Az átmérő mérésének eszközei
B.3.1.1.1.1. Felső átmérők meghatározása Bitterlich tükrös relaszkóppal
B.3.1.1.2. Az átmérő mérésének leggyakoribb hibái
B.3.1.2. A kerület mérése
B.3.1.3. A törzsvastagság mérésének általános irányelvei
B.3.1.4. A vastagsági növedék meghatározása
B.3.2. Függőleges méretek
B.3.2.1. A magasság mérésének módszerei
B.3.2.1.1. Közvetlen magasságmérés
B.3.2.1.2. Közvetett magasságmérés
B.3.2.1.2.1. A hasonló háromszögek elvén alapuló magasságmérés
B.3.2.1.2.1.1. Távolságméréssel
B.3.2.1.2.1.2. Magasságmérés távolságmérés nélkül (bázisrúddal)
B.3.2.1.3. Trigonometrikus elven alapuló magasságmérés
B.3.2.1.3.1. Távolságfüggő magasságmérés
B.3.2.1.3.2. Távolságtól független magasságmérés
B.3.2.1.3.3. Beépített távolságmérővel és lejtfokmérővel történő magasságmérés
B.3.2.2. A magasságmérés hibái
B.4.2.1. A magasságmérés általános irányelvei
B.3.3. Koronaméretek
B.3.3.1. A korona átmérője, koronavetület
B.3.3.2. A korona magassága (koronahossz)
B.3.3.3. A korona felülete és térfogata
C. Egyes fák, farészek köbtartalmának, alakjellemzőinek és növedékének meghatározása
C.1. A felkészített fa köbtartalmának meghatározása
C.1.1. Fizikai köbözés
C.1.1.1. A xylometrálás
C.1.1.2. Köbözés súlyméréssel
C.1.1.3. Köbözés a fajsúly segítségével
C.1.2. Sarangolt faanyag köbözése
C.2. Az egyesfák köbtartalmának meghatározása
C.2.1. A fák alakjának meghatározása
C.2.1.1. Az alakszám
C.2.1.2. Egyéb törzsalak-jellemzők
C.2.1.2.1. Az alakhányados
C.2.1.2.2. A sudarlósság
C.3. Álló fák köbtartalmának meghatározása
C.3.1. Szakaszos köbözés
C.3.2. Fatömegtáblás (fatérfogat-táblás) köbözés
C.3.3. Fatérfogat-függvények alkalmazása
C.3.3.1. A Király-féle fatérfogat-függvény
C.3.3.2. Az egyszerűsített Király-féle fatérfogat-függvény
C.3.3.3. Egyváltozós fatérfogat-képlet
D. A faállomány fogalma, szerkezete, jellemzői
D.1. Az erdő fogalma
D.2. A faállomány fogalma
D.3. A faállomány kora, korszerkezete
D.3.1. Egykorú faállományok korának meghatározása
D.3.2. Vegyeskorú és többkorú faállományok átlagos korának meghatározása
D.3.3. Gazdasági kor
D.4. Törzsszám, törzseloszlás, termőterület
D.4.1. Termőterület, növőtér, a fák átlagos távolsága
D.4.2. A törzsszám változása
D.5. Záródás, szintesség
D.5.1. Záródás
D.5.2. Szintesség
D.6. Fafajszerkezet, elegyarány
D.6.1. A sűrűség
D.7. A faállomány belső szerkezete
D.7.1. Alaptételek
D.7.2. Körlapösszeg és az átlagos körlap
D.7.3. Az átlagos mellmagassági átmérő
D.7.4. Az átlagos magasság, magassági görbe
D.7.5. A faállomány fatérfogata, az átlagfa
E. Az erdőbecslés
E.1. Az erdőbecslés módszereinek rendszerezése
E.2. Egyedi és egységes magassági görbék
E.2.1. Egyedi magassági görbék alkalmazása
E.2.2. Egységes magassági görbék alkalmazása
E.3. Egyedi és egységes fatérfogat-függvények
E.3.1. Egyedi fatérfogat-függvények alkalmazása
E.3.1.1. Átlagtörzs döntésével egybekötött becslés
E.3.1.2. A vastagsági osztályok átlagfáinak döntése
E.3.1.3. Törzsszám-arányos átlagfák döntése
E.3.1.4. Fatömeg-görbés eljárás
E.3.1.5. A tömeg-egyenes alkalmazása
E.3.1.6. A tangens-fatömegtáblák alkalmazása (Rónai módszere)
E.4. Törzsenkénti felvétel
E.5. Mintavételes eljárások
E.5.1. A próbateres mintavétel
E.5.2. Sávos mintavétel
E.5.3. Körös mintavétel
E.5.3.1. A mintavételek számának megállapítása
E.5.3.2. Koncentrikus mintakörök
E.5.4. A relaszkóp elv és a szögszámláló próba
E.5.4.1. A Strand-próba
E.5.5. Sávos mintavétellel kombinált szögszámláló felvétel
E.5.6. Változó mintakörös becslés (Prodan módszer)
E.5.7. Átlagfás becslés törzsszám meghatározással
E.6. Fatermési táblás becslés
E.6.1. Fatermési nomogramok használata
E.7. Erdőbecslés egyéb módon
E.7.1. A szembecslés
E.7.2. Erdőbecslés távérzékelés útján
E.8. Faállományok növedékének becslése
E.9. Az erdőbecslés módjának kiválasztása


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2005/D-027)