Búzás Előd (2015):Adatok a zánkai Bálin-hegy holtfa viszonyaihoz; Kézirat, Keszthely

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Búzás Előd (2015):Adatok a zánkai Bálin-hegy holtfa viszonyaihoz; Szakdolgozat; Kézirat, Keszthely
Rövid hivatkozás: 
Búzás (2015)
Első szerző: 
Búzás Előd
Év: 
2015
Összefoglalás: 

Tartalomjegyzék:
Ábrajegyzék
1. Bevezetés és célkitűzés
2. Irodalmi áttekintés
2.1 A holtfa keletkezése
2.2 A holtfa lebontása
2.3 Holtfa az erdődinamikában
2.4 Holtfa és az erdő természetessége
2.5 Holtfa az erdő immunrendszerében
2.6 Holtfa és a biodiverzitás
3. Anyag és módszer
3.1 Mintaterület bemutatása
3.2 A felmérés módszere
4. Eredmények
5. Eredmények értékelése, következtetések
6. Összefoglalás
7. Köszönetnyilvánítás
8. Irodalomjegyzék
9. Fényképmelléklet

Összefoglalás:
A holtfa a legfontosabb mikrohabitatok közé tartozik. Az erdei ökoszisztéma egy meghatározó eleme, mely speciális adottságaihoz több ezer élőlény adaptálódott az evolúció folyamán. A mai erdők túlnyomó része az erdőgazdálkodási tevékenység következtében nagyon kevés holtfát tartalmaz, így a hozzá kapcsolódó fajok léte is drasztikusan csökkent. Munkámban célul tűztem ki, hogy választ adjak a zánkai Bálint-hegy két, cseres-kocsánytalan tölgyes erdőrészlet holtfa viszonyaira, mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból és levonjam az ezekből adódó következtetéseket. A 11F erdőrészlet összes holtfája felvételezésre kerül. A 11C erdőrészlet felében történt meg az álló holtfák felmérése, míg a fekvő helyzetűekből szintén az összeset. A vizsgált területen átlagosan 17 db/ha 30cm-nél nagyobb átmérőjű holtfa található. Hogy viszonylag sok nagyméretű holtfa van a területen, ennek a lehetőségét a folyamatos erdőborítást biztosító szálaló üzemmód teremti meg, de ehhez párosul a szemlélet és a szándék is. Ennek eredményeként 33 védett, 30 ritka, 4 db Natura 2000-es, valamint Magyarországra nézve 1 új faj került elő entomológiai kutatásokból. Ezek az eredmények megmutatják nekünk, hogy az alkalmazott üzemmód és szemlélet mellett lehet olyan gazdálkodást folytatni egy száraz cseres-kocsánytalan tölgyesben, hogy a kompromisszumok mellett az erdő gazdaságilag nyereséges marad. A felmért adataink további kutatásoknak képeznek jó alapot amellett, hogy sikerült megtudnunk, ha a jövőben nem változik a gazdálkodásmód, akkor a területek minőségi és mennyisége szempontból a természetes viszonyokat megközelítő holtfa viszonyokat tud produkálni.

holtfa
Lelőhely: 
ER Archivum (2015/D-012/1; 2015/D-012/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Katalógusba vette: 
Béresné Papp Szilvia
Katalógusbavétel időpontja: 
2016-06-28