Bartha D., Király G. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza; NYME. Sopron, 2015

Összefoglalás

Tartalom:
A magyarországi flóratérképezés rövid története
A flóratérképezés területi vonatkozásai
Az adatok forrása
Minőségellenőrzés
Az adatok megjelenítése
A flóratérképezés taxonómiai és nevezéktani vonatkozásai
A térképek javasolt hivatkozási formája
Nevezéktani magyarázó a tudományos nevekhez
A Füvészkönyvben nem szereplő, de ebben a műben térképpel megjelenő taxonok
Térképpel nem megjelenített fajok
A Magyarországi Flóratérképezési Adatbázis kvadrát alapú terepi felmérői
Az adatbázisba beépített irodalom
Harasztok
Kétszikűek
Egyszikűek
Névmutató

Lelőhely
ER Archívum (2015/P-011)