Bartha D., Király G. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza; NYME. Sopron, 2015

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bartha Dénes, Király Gergely (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza; Distribution atlas of vascular plants of Hungary; NYME. Sopron, 2015
Rövid hivatkozás: 
Bartha és Király (szerk.) (2015)
Első szerző: 
Bartha Dénes (szerk.)
Év: 
2015
Összefoglalás: 

Tartalom:
A magyarországi flóratérképezés rövid története
A flóratérképezés területi vonatkozásai
Az adatok forrása
Minőségellenőrzés
Az adatok megjelenítése
A flóratérképezés taxonómiai és nevezéktani vonatkozásai
A térképek javasolt hivatkozási formája
Nevezéktani magyarázó a tudományos nevekhez
A Füvészkönyvben nem szereplő, de ebben a műben térképpel megjelenő taxonok
Térképpel nem megjelenített fajok
A Magyarországi Flóratérképezési Adatbázis kvadrát alapú terepi felmérői
Az adatbázisba beépített irodalom
Harasztok
Kétszikűek
Egyszikűek
Névmutató

társulástan, cönológia
Kiadó: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (2015/P-011)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2016-02-22