Pápai Gábor (főszerk.)(1994): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Lapja; CXXIX. évf. 7-8. sz. július-augusztus

Összefoglalás

Tartalom:
Erdészeti politika
- Herpay Imre: A kibontakozás kezdete
- Czerny Károly: Erdőgazdálkodni csakis nyereségesen - és lehetőleg tulajdonosként
- Dobay Pál: Javaslat a magánerdőkben folytatandó szakszerű erdőgazdálkodásra

Erdőművelés
- Ivanics József: Ökológiailag kedvezőtlen nagyságú erdőfelújítási egységek kialakulásának körülményei és csökkentésének lehetőségei
- Grosz Róbert-Takács Tibor: PRO SILVA tanulmányút

Erdészeti kutatás
- Grynaeus András-Horváth Emil-Szabados Ildikó: Az évgyűrű mint természetes információhordozó
- Führer Ernő: Változások és új feladatok az ERTI munkájában
- Jereb Katalin: vezetők munkastílusának, életmódjának és személyiségének vizsgálata az erdőgazdálkodásban (részlet)
- Járó Zoltán-Márkus László: A földvagyon értékelése az erdőgazdaságban
- Madas Katalin: Zöldterületek eszmei értékének meghatározása

Természetvédelem
- Török Imre György: A hullámtéri erdőgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata vízgazdálkodási nézőpontból
- Sódor Márton: Az erdész...a hivatásos..az ökológus...és a "zöld"
- Bartha Dénes: Alig ismert fafajaink VI.

Vadgazdálkodás- vadászat
- Bencze Lajos: Egészséges élőhelyen egészséges vadállományt (szemléletváltás a vadgazdálkodásban)
- Hunya László: Néhány gondolat nagyvadállományunkról

Erdőfeltárás
- Trzesniowskl Anton: Mit szolgál az erdőfeltárás Ausztriában?
Fórum
- Ősz Gusztáv: természetszerű energia?

Erdőkerülőben
- Dobay Pál: Az ember múltbéli tevékenysége a Pilisben
- Pápai Gábor: Múltunk becsülése
- Horváth István: Klastrompuszta - a pálos rend bölcsője
- Peták István: A Magyar Turista Egyesület és a Pilis hegység
- Schalkház Lipót: Az erdészeti kultúrmozgalom emléke
- Csóka György: Albioni híres tölgyek
- Hajdú István: Erdei állatok szerepe az elmúlt századok gyógyászatában

Könyvismertetés
Egyesületi hírek

Lelőhely
ER Archívum (1994/P-021)