Andrési P., Andrésiné Ambrus I., Bidló A. et al (2006): Az ásotthalmi Tanulmányi erdő; Ásotthalom

Összefoglalás

Tartalom:

-Előszó
-Történeti áttekintés
Az ásotthalmi erdők története
A Tanulmányi erdő története
Adatok a Tanulmányi erdő erdőtervezése és erdőfelügyelete történetéből
- Ökológiai viszonyok
A Tanulmányi erdő ökológiai viszonyai
A Tanulmányi erdő hidrológiai viszonyai
A Tanulmányi erdő termőhelyi viszonyai
-Színes képtáblák
- Fafaj ismertető
A Tanulmányi erdő legfontosabb fafajai
- Kutatások, kísérletek
Erdészeti kutatások, kísérletek a Tanulmányi erdőben
Erdeifenyő hosszúlejáratú ültetési hálózati kísérlet a Tanulmányi erdőben
Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz, homoki termőhelyeken
- Mellékletek

Lelőhely
ER Archívum (2006/P-018)