Magyar Közlöny (2012). Magyarország hivatalos lapja; 128. szám, 2012.

Összefoglalás

100/2012.(IX.28.) VM rendelet
A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény - és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001.(V.9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet módosításáról.

Lelőhely
ER Archívum (2012/P-005/1, 2012/P-005/2)