Dr. Herpay I. (szerk.) (1968): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1968. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Összefoglalás

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója
Dr. Pintér Ferenc: A marxista filozófia és a jelenkori természettudomány
Dr. Magyar János: A szovjethatalom és az erdőgazdálkodás
Hiller István: A szovjet–magyar erdészeti tudományos kapcsolatok fejlődése
Hernesz Ferenc: Értékviszonyok és jövedelemérdekeltség alakulása mezőgazdaságunkban
Faipari Felsőoktatási Konferencia
Dr. Majer Antal: Eltérő alakú és növekedésű erdeifenyők vizsgálata fiatalosokban
Dr. Csesznák Ferenc: Vegyszeres eljárás rontott fiatalosok átalakítására és elcserjésedésre hajlamos állományok felújítására
Dr. Henzel János: Vizsgálatok a dózermegválasztás problémájához a technológiai munkahely-előkészítés keretében
Varga Ferenc: Újabb táplálkozásbiológiai vizsgálatok a gyapjaspillével (Lymantria dispar L.)
Bán István: A növényi anyagcsere néhány bioelektromos jellemzőjének mérése

Lelőhely
ER Archívum (1968/P-002)