Dr. Pankotai G. (szerk.) (1966): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1965. év 1-2. szám.

Összefoglalás

Tartalomjegyzék

Dr. Madas András: Az iparifa-fogyasztás színvonalát befolyásoló legfontosabb tényezők
Dr. Nemky Ernő: A molyhos tölgy makkjának víztartalma és fagyérzékenysége, valamint a csírázás megindulása közti összefüggés
Dr. Gencsi László: Vizsgálatok az erdeifenyő tűi asszimilációs tevékenységének változásáról
Barabits Elemér: Magyar fenyőújdonságok
Dr. Majer Antal: Erdőművelési eljárások egyszerűsítése, különös tekintettel a bükkösök nevelésére
Dr. Bencze Lajos: A tisztítások hatása a vad életére
Szappanos András: I. Új eljárás a léces és rudaskorú kocsánytalantölgyesek neveléséhez
II. Kislevelűhárs-mag viaszérésben való vetése
Dr. Csesznák Elemér: A kocsánytalantölgy [Quercus petraea Matt. (Liebl.)] törzsnövekedésének vizsgálata
Dr. Tanka Sándor: Műszaki vizsgálatok a kocsányos- és kocsánytalantölgy állományokban (II)
Dr. Igmándy Zoltán: Magyarország taplógombái
Varga Ferenc: Vizsgálatok a gyapjaspille táplálkozása és a peterakás közötti összefüggésre
Dr. Szendrey István–Juhász Miklósné: Néhány fafaj levélkatalázának összehasonlító vizsgálata
Dr. Németh Károly–Dr. Szendrey István: A fa néhány járulékos alkotórészének hatása a poliészterlakk térhálósodására
Csanády Etele–Dr. Szendrey István: pH-mérés kondenzátorral, üvegelektróddal és galvanométerrel
Dr. Béldi Ferenc–Ruzsa Béla–Szabó József–Bálint József: A csertölgy dielektromos jelemzőinek meghatározása
Roxer Egon: Matematikai statisztikai módszerekkel értékelt bükklevél adatok
Dr. Dobos Tibor: Az erdeifenyő csemete vízgazdálkodásáról
Dr. Babós Károly: A bódvaszilas–szabóparlagi út geoelektromos szondázással való kísérleti mérése
Dr. Pintér Ferenc: A marxista filozófia és a természettudományok kölcsönös viszonyának időszerű kérdései - különös tekintettel a genetikára
Hiller István: Kaán Károly és az erdészeti felsőoktatási reformja
Zakar János: I. Egy figyelemre méltó régi könyv az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárában
II. A Hanns Carl von Carlowitz-féle fatermesztési könyv rövid ismertetése
Dr. Keresztesi Béla: Akáctermesztés Magyarországon (Könyvismertetés)
Az Erdészeti és Faipari Egyetem hivatalos közleményei 1963–64. és 1964–65.

Lelőhely
ER Archívum (1965/P-002)