Gyarmatiné Proszt S.(szerk.)(1976): Erdészeti kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei, 1975.VOL.71.I. Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
- Az erdészeti szikkutatás 50 éves jubileuma
- Papp L: A burkolt gyökerű csemeték alkalmazása az erdősítésben
- Tóth B: Nyár fajtaösszehasonlító kísérletek tanulságai az alföldi kötött talajokon
- Kapusi I: Nemes nyárak növekedésmenete a Nyírség erdőgazdasági tájon
- Halupa L, Kiss R: fatermesztési modelltáblák nyárfaállományokra II. közlemény
- Mátyás V: Magyarország molyhos tölgyei
- Babos K, Hajdú G: Kéregmorfológiai vizsgálatok csertölgy-állományokban
- Mendlik G: A bükkösök erdőnevelésének legújabb eredményei
- Papp L: Az 1972-1974. évek időjárásának erdőgazdasági értékelése
- Kolonits J: Talajlakó (terricol) károsítók elleni védekezési módok és talajfertőtlenítési eljárások
- Gergácz J: A nyárfák rezisztenciakutatásának eredményei a levél- és kéregkárosító gombák figyelembevételével
- Leskó K, Tóth J: Adatok a Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. életmódjához
- Huszárné Székely G: A vékony és a gyenge minőségű fa kitermelésének és felkészítésének problémái
- Horváthné Lajkó I, Luka Barcza B: A tehergépkocsik üzemeltetésének jellemzőbb mutatói és sajátosságai
- Márkus L: Élőfaállományunk gazdasági értékelése és értéke
- Illyés B: Az éves termelést jellemző gazdasági mérőszámok a fagazdaságban
- Dala L, Kiss T, Sváb F: Levegőionkoncentráció-mérések a Mátrában
- Dala L: Az erdő és az idegenforgalom
- Solymos R: A biomassza térfogatának és súlyának vizsgálata erdei- és feketefenyő-állományokban
- René J, Rakonczay Z-né, Verbay J: Fenyők termesztésének jövedelmezősége. A jövedelmezőségi mutató és az ökonómiai osztályozás
- Kassai J: Fenyő árugazdálkodásunk helyzete és feladatai
- Adorján J: Nyugat-dunántúli erdei fenyvesek termőhelyi értékelése (Őrség-Göcseji fenyőrégió, Göcseji bükktáj, Vas-Zalai hegyhát)
- Mátyás Cs: A hazai erdeifenyő nemesítés távlati lehetőségei az utódvizsgálatok eddigi eredményei alapján
- Halupáné Grósz Zs, Szőnyi L: Erdeifenyő papír- és cellulózipari mutatói. II. közlemény

Lelőhely
ER Archívum (1976/P-005)