Dani Boldizsár (2001): Részletes termőhelyfeltárás a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Diplomadolgozat, Sopron

Összefoglalás

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növénytani és Termőhelyismeretettani Intézet, Termőhelyismerettani Tanszék
Részletes termőhelyfeltárás a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Írta: Dani Boldizsár IV. éves erdőmérnökhallgató
Külső konzulens: Jelitai Edit (Duna-Dráva Nemzeti Park)
Belső konzulens: dr. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Bidló András egyetemi docens
Sopron, 2001

Megjegyzések

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növénytani és Termőhelyismeretettani Intézet, Termőhelyismerettani Tanszék
Részletes termőhelyfeltárás a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Írta: Dani Boldizsár Iv. éves erdőmérnökhallgató
Külső konzulens: Jelitai Edit (Duna-Dráva Nemzeti Park)
Belső konzulens: dr. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi docens
dr. Bidló András egyetemi docens
Sopron, 2001

Tartalom
1. Bevezetés
2. A Zselic és a Ropolyi erdőrezervátum általános jellemzése
2.1. A Zselic földrajzi fekvése
2.2. Geológiai viszonyok
2.3. Talajviszonyok
2.4. Éghajlati viszonyok
2.5. Az erdőrezervátum nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete
2.6. Az erdőrezervátum növényföldrajzi elhelyezkedése
2.6.1. Az erdőrezervátum erdőtársulásai
2.6.1.1. Dél-dunántúli bükkösök (Vicio oroboidi-Fagetum)
2.6.1.2. Délnyugat-dunántúli gyertyános tölgyesek (Helleboro dumetorium-carpinetum)
2.6.1.3. Mecseki cseres tölgyesek (Potentillo micranthae-Quercetum daleschampii)
3. A felvétel adatai
4. Az alkalmazott termőhelyi felvételezés módszere
4.1. A közvetlen termőhelyfeltárás és termőhelyvizsgálat
4.2. Talajszelvény vizsgálatok módszere
4.2.1. Helyszíni leírás során felvett adatok
4.2.2. Laboratóriumi vizsgálati módszerek
4.3. Termőhelytérkép készítésének módszere
5. A termőhelyi felvételezés során alkalmazott kategóriák
6. Felvételezési és vizsgálati eredmények
6.1. Talajszelvény vizsgálatok eredménye
6.1.1. Az 1. talajszelvény
6.1.1.1. Helyszíni leírás
6.1.1.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.1.3. Az 1. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.3. A 3. talajszelvény
6.1.3.1. Helyszíni leírás
6.1.3.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.3.3. A 3. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.4. A 4. talajszelvény
6.1.4.1. Helyszíni leírás
6.1.4.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.4.3. A 4. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.5. Az 5. talajszelvény
6.1.5.1. Helyszíni leírás
6.1.5.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.5.3. Az 5. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.6. A 6. talajszelvény
6.1.6.1. Helyszíni leírás
6.1.6.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.6.3. A 6. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.7. A 7. talajszelvény
6.1.7.1. Helyszíni leírás
6.1.7.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.7.3. A 7. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.1.8. A 8. talajszelvény
6.1.8.1. Helyszíni leírás
6.1.8.2. Laboratóriumi vizsgálati eredmények
6.1.8.3. A 8. talajszelvény laborvizsgálati eredményeinek értékelése
6.2. A termőhely térképezés eredménye
6.3. Az erdőrezervátum termőhelyének általános jellemzése
6.3.1. Genetikai talajtípus
6.3.2. Termőréteg vastagsága
6.3.3. Humuszos szint vastagsága
6.3.4. Humusz mennyisége
6.3.5. Fizikai féleség
6.3.6. Kémhatás
6.3.7. Mésztartalom
6.3.8. Hidrológiai viszonyok
7. Jövőbeni kutatási lehetőségek
7.1. Savanyodási vizsgálatok
7.2. Erdőművelési eljárások összehasonlítása
7.3. Állatok által okozott erózió vizsgálata
8. Köszönet nyilvánítás
Felhasznált irodalom és idézett részletek
Mellékletek
Térképek:
- A Ropolyi erdőrezervátum topográfiai térképe
- A Ropolyi erdőrezervátum vegetáció térképe
- A talajszelvények helyének és sorszámának térképe
- A genetikai talajtípusok térképe
- A humuszos szint vastagságának térképe
- A termőréteg vastagságának térképe
- A talaj fizikai féleségének térképe

Címszavazva - GE

MEGJEGYZÉS:
A térképmellékletek szerint talán termőhelytérképezés is készült, de a dolgozat csak a módszertant és a talajszelványfeltárásokat tárgyalja. 

Lelőhely
ER Archívum (2001/D-011)
Erdőrezervátumok