Juhász Péter (2006): Termőhelytérképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2006/D-009)

Összefoglalás

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén
(Diplomaterv)
Készítette: Juhász Péter, erdőmérnök jelölt
Konzulens: dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Sopron, 2006

Megjegyzések

Tartalom:
I. Bevezetés
II. Irodalmi áttekintés
II.1. A terület elhelyezkedése
II.2. A táj jellemzése
II.2.1. A táj domborzati viszonyai
II.2.2. A terület geológiai viszonyai
II.2.3. A terület talajviszonyai
II.2.4. A terület meteorológiai viszonyai
II.3. A Várhegy története
III. Anyag és módszer
IV. A feltárások eredményei és azok kiértékelése
IV.1. Talajvizsgálatok eredményei
IV.1.1. A talajszelvények kiértékelése
IV.1.2. A termőhely-térképezés eredményei
IV.1.2.1. A terület domborzatmodellje
IV.1.2.2. A terület tengerszint feletti magassága
IV.1.2.3. A terület kitettsége
IV.1.2.4. A terület lejtése
IV.1.2.5. Klíma
IV.1.2.6. Hidrológia
IV.1.2.7. Genetikai talajtípus
IV.1.2.8. Termőréteg-mélység
IV.1.2.10. Fizikai talajféleség
IV.1.2.11. Termőhelytípus-változatok
IV.1.2.12. Egyéb termőhelyi paraméterek
IV.2. Növényfelvételezések eredményei
IV.2.1. Faállománytípusok
IV.2.2. Cluster-analízis
V. Következtetések, javaslatok
VI. Összefoglalás
VII. Köszönetnyilvánítás
VIII. Irodalomjegyzék
IX. Képek, ábrák, diagramok és táblázatok jegyzéke
X. Mellékletek
1. Felsőtárkány-Várhegy erdőrezervátum (ER-59) Topográfiai térkép, M=1:15000
2. A talajszelvények és a fúráspontok elhelyezkedése a terepmodellen
3. A talajszelvények helyszíni leírása
4. A talajszelvények laborvizsgálati eredményei
5. Üzemtervi adatok táblázata
6. Talajszelvények adatainak táblázata
7. Fúráspontok adatainak táblázata
8. A fúráspontokban előforduló faállománytípusok klíma és talajtípusok szerinti csoportosításának táblázata

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2006/D-009)
Erdőrezervátumok