Schmidt Z. (2007): 547. Felsőtárkányi erdészeti tervezési körzet erdőterve 2006-2015. Kézirat

Összefoglalás

547. Felsőtárkányi erdészeti tervezési körzet erdőterve
Érvényes: 2006. január 1. - 2015. december 31.
Felelős tervező: Schmidt Zoltán
Tervezők: Ballók Lajos, Kormos János, Ősz Gusztáv, Schmidt Zoltán, Vajda Zoltán, Verók Tamás, Zsilvölgyi László, Zsilák Péter
Ellenőrizte: Schmidt Zoltán
Törzskönyvi szám: 22/2006.

Megjegyzések

547. Felsőtárkányi erdészeti tervezési körzet erdőterve
Érvényes: 2006. január 1. - 2015. december 31.
Felelős tervező: Schmidt Zoltán
Tervezők: Ballók Lajos, Kormos János, Ősz Gusztáv, Schmidt Zoltán, Vajda Zoltán, Verók Tamás, Zsilvölgyi László, Zsilák Péter
Ellenőrizte: Schmidt Zoltán
Törzskönyvi szám: 22/2006.

Az I. kötet tartalomjegyzéke:
Bevezető. A körzeti erdőtervezés
1. Hatósági eljárások
1.1. Előzetes jegyzőkönyv
1.2. Zárójegyzőkönyv
1.3. Határozatok
A körzetben érvényét vesztett erdőállomány-gazdálkodási tervek
2. Táblázatok, statisztikák a körzet teljes területére
2.1. Területi adatok
2.1.2. Helységhatáros terület-kimutatás
2.1.3. Rendeltetések terület-kimutatásra (halmozott területtel)
2.1.4.A. Elsődleges rendeltetések terület-kimutatási
2.1.4.B. További rendeltetések terület-kimutatása I.
2.1.4.C. További rendeltetések terület-kimutatása II.
2.1.5. Egyéb részletek terület-kimutatása
2.1.6. Területváltozás a körzetben
2.2. Termőhelyi adatok
2.2.1. Termőhelytípus változatok megoszlása
2.2.2. Faállománytípusok klímák szerint
2.3. Állapot adatok
2.3.1. Korosztály táblázatok
2.3.2.A. Vágásos erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.B. Átalakítás alatt álló erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.C. Nem vágásos (szálaló) erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.D. Faanyagtermelést nem szolgáló erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.3. Faállománytípusok megoszlása fatermőképességi csoportok szerint
2.3.4. Vágásérettségi korokhoz tartozó terület fafajok szerint
2.3.5. Vágásérettségi csoportok területe fafajok szerint 100 évre
2.3.6. Vágásérettségi csoportok terület és fakészlet adatai fafajok szerint 30 évre
2.3.7. Záródás minősítése faállománytípusonként
2.3.8. Erdőterület megoszlása károsítók szerint
2.3.9. Egészségi állapot fafajcsoportonként
2.3.10. Állapotadatok változásának áttekintő táblázata
2.3.11. Fafajok terület- és fakészlet-adatainak változása
2.4. Tervadatok
Hosszú távú tervadatok
2.4.1.A. Távlati célállománytípusok és a jelenlegi faállománytípusok mátrix
2.4.1.B. Távlati célállománytípusok - erdősítési célállománytípusok (középtávú) mátrix
2.4.1.C. Távlati célállománytípusok és a jelenlegi faállománytípusok részletező táblázata
2.4.2. Korlátozások területkimutatása üzemmódonként
2.4.6. Erdő-felújítási mátrix
3. Szöveges értékelés
3.1. Területi adatok
3.1.1. Területi adatok ismertetése
3.1.2. Területváltozások értékelése
3.1.2.1. Területváltozás (2.1.6 tábla)
3.1.2.2. Rendeltetések területi változásai (2.1.3 és 2.1.4. táblák)
3.1.3. Terület-elszámolás (2.1.7 és 2.1.8. táblák, a részletes terület-elszámolás)
3.1.4. Geodéziai munkák és feldolgozásuk
3.1.4.1. Geodéziai mérések, térképezés
A rendelkezésre álló és felhasznált földmérési térképek
3.1.4.2. Határállandósítás
3.1.4.3. Erdőtervi térképek ismertetése
Az érintett térképszelvények
3.2. A termőhelyi viszonyok értékelése
3.2.1. Földrajzi fekvés, erdészeti táj
3.2.2. Geológiai viszonyok
3.2.3. Domborzati viszonyok
3.2.4. Klíma
3.2.5. Hidrológiai viszonyok, vízjárások (2.2.1. tábla)
3.2.6. Talajviszonyok
3.2.7. Természetes erdőtársulások
3.2.8. Tipikus termőhelyek jellemzése - termőhelytípus-változatok és célállományok
3.3. Az erdő állapotának értékelése
3.3.1. Az erdő múltjának történelmi áttekintése
3.3.2. Az erdő állapotának értékelése
3.3.2.1. Faállományviszonyok
Korosztályviszonyok (2.3.1. táblák)
Vágásérettségi viszonyok (2.3.4. - 2.3.6. táblák)
Fafajösszetétel (2.3.11. tábla)
Fakészlet-adatok (2.3.1. táblák)
Fatérfogat-meghatározás módja, fatermési táblák
3.3.2.2. Faállománytípusok (2.3.3. tábla)
3.3.2.3. Fatermőképesség (2.3.3. tábla)
3.3.2.4. Záródás minősítése (2.3.7. tábla)
3.3.2.5. Vadeltartó-képesség, vadállomány
3.3.2.6. Egészségi állapot (2.3.8 és 2.3.9. táblák)
Az erdészet területén lévő EVH mintapontok
3.3.3. Természetvédelem
3.3.4. Közjóléti, turisztikai értékelés
3.3.5. Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területek
3.4. Az elmúlt tervidőszak erdőállomány-gazdálkodásának elemzése
3.4.1. Erdőtervezői értékelés a terepi felvételek alapján
3.4.2. Erdőfelügyeleti értékelés a tervek teljesítéséről
3.4.2.1. Fahasználati tervek teljesítése
3.4.2.2. Erdősítések teljesítése
3.5. Átfogó tervezés
3.5.1. Hosszú távú tervezés a körzet teljes területére
3.5.1.1. Távlati erdőkép, erdőprognózis (2.4.1.A-C. táblák)
Jelenlegi és ideális korosztályviszonyok
3.5.1.2. Erdőtelepítések távlati lehetőségei (2.4.1.D. tábla)
3.5.1.3. Tartamosság - hozamvizsgálat, hozamkiegyenlítés
Hozamvizsgálat táblázatai
3.5.2. Egyéb átfogó tervezés
3.5.2.1. Egyéb erdei haszonvételek tervezése
3.5.2.2. Természetvédelmi tervezés (természetvédelem kezelési tervei)
3.5.2.3. Egyéb szakhatóságok kezelési tervei
A körzet erdészet nélküli területére vonatkozó tervezés szöveges értékelése
3.5.3. Tízéves (középtávú) tervezés a körzet erdészet nélküli területére
3.5.3.1. Üzemmódok (2.4.2. tábla)
3.5.3.2. Erdőgazdálkodást korlátozó tényezők (2.4.2. tábla)
3.5.3.3. Előhasználatok - nevelővágások - tervezése (2.4.3.A. és 2.4.4.A. táblák)
3.5.3.4. Véghasználatok tervezése (2.4.3.B-C., 2.4.4.B. és 2.4.5. táblák)
3.5.3.5. Erdőfelújítások tervezése (2.4.6. - 2.4.8. táblák)
4. A körzet erdészet nélküli területére vonatkozó táblázatok, statisztikák
Területi adatok
2.1.2. Helységhatáros terület-kimutatás
2.1.3. Rendeltetések terület-kimutatása (halmozott területtel)
2.1.4.A. Elsődleges rendeltetések terület-kimutatása
2.1.4.B. További rendeltetések terület-kimutatása I.
2.1.4.C. További rendeltetések terület-kimutatása II.
2.1.5. Egyéb részletek terület-kimutatása
2.1.7. Nem erdő művelési ágban nyilvántartott erdőrészletek listája
2.1.8. Az erdőtervezéssel nem érintett erdő művelési ágú területek listája
Termőhelyi adatok
2.2.1. Termőhelytípus változatok megoszlása
2.2.2. Faállománytípusok klímák szerint
Állapot adatok
2.3.1. Korosztály táblázatok
2.3.2.A. Vágásos erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.B. Átalakítás alatt álló erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.C. Nem vágásos (szálaló) erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.2.D. Faanyagtermelést nem szolgáló erdők - korosztály táblázat fafajonként
2.3.3. Faállomány megoszlása fatermőképességi csoportok szerint
2.3.4. Vágásérettségi korokhoz tartozó terület fafajok szerint
2.3.5. Vágásérettségi csoportok területe fafajok szerint 100 évre
2.3.6. Vágásérettségi csoportok terület és fakészlet adatai fafajok szerint 30 évre
2.3.7. Záródás minősítése faállománytípusonként
2.3.8. Erdőterület megoszlása károsítók szerint (összesen)
2.3.9. Egészségi állapot fafajcsoportonként
2.3.11. Fafajok terület- és fakészlet-adatainak változása
Hosszú távú tervadatok
2.4.1.A. Távlati célállománytípusok és a jelenlegi faállománytípusok mátrix
2.4.1.B. Távlati célállománytípusok - erdősítési célállománytípusok (középtávú) mátrix
2.4.1.C. Távlati célállománytípusok és a jelenlegi faállománytípusok részletező táblázata
Tíz éves (középtávú) tervadatok
2.4.2. Korlátozások területkimutatása üzemmódonként
2.4.3.A. Fakitermelési terv, mód és fafaj szerint - Előhasználatok
2.4.3.B. Fakitermelési terv, mód és fafaj szerint - Véghasználatok
2.4.3.C. Fakitermelési terv a nem vágásos (szálaló) üzemmódú erdőkben fafajcsoportok szerint
2.4.4.A. Fakitermelési terv, mód és faállománytípus szerint - Előhasználatok
2.4.4.B. Fakitermelési terv, mód és faállománytípus szerint - Véghasználatok
2.4.5. Véghasználati fakészlet a terület, fafaj és fatermő-képességi csoportok szerint
2.4.6. Erdőfelújítási mátrix
2.4.7. Alternatív erdősítési mátrix
2.4.8. Erdőfelújítási terv célállománytípus szerint
5. Mellékletek
5.1. Egyéb statisztikai táblák
2.5.1. Gazdasági beosztás és erdőtest jellege szerinti beosztás
2.5.2. Tulajdonformák területmegoszlása
2.5.3. Gazdálkodónkénti területkimutatás
2.5.4. Faállományok megoszlása genetikai talajtípusonként
2.5.7. Vadeltartóképesség vadgazdálkodási egységként
5.2. Földnyilvántartási adatok részletszintű megfeleltetése
5.3. Termőhelyi lapok (T-lapok)
Digitális anyag CD-n.


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-031/1, 2007/D-031/2)
Erdőrezervátumok