Kollár Sz. (2008): A térinformatika gyakorlati alkalmazása a természetvédelemben. Kézirat, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Kollár Sz. (2008): A térinformatika gyakorlati alkalmazása a természetvédelemben. Kézirat, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Kollár (2008)
Első szerző: 
Kollár Szilvia
Év: 
2008
Összefoglalás: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
A térinformatika gyakorlati alkalmazása a természetvédelemben
A hullámtérelöntés térképi ábrázolása, valamint térvonatkozású adatok rendszerezése a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna menti területén
Diplomamunka
Készítette: Kollár Szilvia, térképész szakos hallgató
Témavezetők: Dr. Elek István egyetemi docens, Martin Döpke Dipl.-Ing. (WWF-Auen-Institut, Rastatt)
Budapest, 2008

informatika, adatbázis, szoftver
természetvédelem
Megjegyzések: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
A térinformatika gyakorlati alkalmazása a természetvédelemben
A hullámtérelöntés térképi ábrázolása, valamint térvonatkozású adatok rendszerezése a Duna-Dráva Nemzeti Park Duna menti területén
Diplomamunka
Készítette: Kollár Szilvia, térképész szakos hallgató
Témavezetők: Dr. Elek István egyetemi docens, Martin Döpke Dipl.-Ing. (WWF-Auen-Institut, Rastatt)
Budapest, 2008

Tartalom
1. Bevezetés
1.1. A WWF-Auen-Institut
1.2. A Projekt
1.2.2. A Projekt geoinformatikai része
1.2.2.1. A diplomamunka célkitűzése
2. A vizsgált terület bemutatása
2.1. Gemenc
2.1.1. Általános jellemzők
2.1.2. Hidrológiai háttér
2.1.3. Emberi beavatkozások
2.2. Béda-Karapancsa
2.3. A vízelöntés jellemzése
2.3.1. Adatharmonizáció
2.3.2. A vízelöntés tartóssága
3. A hullámtérelöntés tartóssági térképe
3.1. Előzmények
3.2. A térképkészítés elmélete
3.2.1. A viszonyítási pont, illetve vonal megválasztása
3.2.2. A viszonyítási pont adatai
3.3. A domborzatmodell (DDM-5) billentéséhez vezető út
3.3.1. ArcGIS-ben rendelkezésre álló adatok
3.3.2. A DDM-5 általános jellemzői
3.3.3. A DDM-5 előkészítése
3.3.4. A billentés elmélete
3.3.5. A Cost Distance funkció elmélete
3.3.6. A Cost Distance funkció alkalmazása
3.3.7. A vízszintlejtés együtthatói
3.3.8. A vízszintlejtésnek megfelelő raszter és a domborzatmodell kapcsolata
3.3.9. A folyamat automatizálása
3.4. A vízelöntés tartóssági osztályai
3.5. A térkép felépítése
4. Adatgyűjtés
4.1. Forrásadatok és hiányzó állományok
4.2. Adatgyűjtési módok és eredmények
5. Geoadatbázis-tervezet elkészítése
6. Összefoglalás
7. Abstract (angol nyelvű összefoglaló)
8. Köszönetnyilvánítás
9. Irodalomjegyzék
9.1. Felhasznált irodalom
9.2. Felhasznált internetes források
10. Ábrajegyzék
11. Mellékletek
1. melléklet: Grid formátumú domborzatmodell előállítása ASCII-ből
2. melléklet: Az output backlink raster
3. melléklet: A ModelBuilder segítségével felépített modell
4. melléklet: A fiktív mérőállomás adatai
5. melléklet: Elevation in the floodplain of Gemenc and Béda-Karapancsa (I. Térkép)
6. melléklet: Flood duration in the floodplain of Gemenc and Béda-Karapancsa (II. Térkép)
7. melléklet: Néprajzi vonatkozású könyvlista
8. melléklet: A geoadatbázis-tervezet szemléltetése

Lelőhely: 
ER Archívum (2008/D-001/1, 2008/D-001/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2008-07-01