Takács G. [szerk.] (2002): Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén (V. projekt részére átadott jelentés) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Sarród

Összefoglalás

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: 99/537-620, 537-622, Fax: 99/537-621
e-mail: fehnp [at] ktm.x400gw.itb.hu
Projektazonosító: fh-con-bdm02
Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén - NBmR (2002)
Szerkesztette: Takács Gábor
Felmérést végezte: Takács Gábor, Király Gergely, Keszei Balázs
Sarród, 2002

Megjegyzések

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: 99/537-620, 537-622, Fax: 99/537-621
e-mail: fehnp [at] ktm.x400gw.itb.hu
Projektazonosító: fh-con-bdm02
Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén - NBmR (2002)
Szerkesztette: Takács Gábor
Felmérést végezte: Takács Gábor, Király Gergely, Keszei Balázs
Sarród, 2002

NBmR projekt/Társulás
2. Vizes élőhelyek
2.1 Schoenetum nigricantis, Lokalitások száma: 2
2.2 Nymphoidetum peltatae, Lokalitások száma: 1
2.3 Phragmitetum australis, Lokalitások száma: 1, Megjegyzés: áthúzódik 2003-ra
5. Erdőrezervátumok
5.1 Salicetum albae-fragilis, Lokalitások száma: 2
5.2 Thelipteridi-Alnetum, Lokalitások száma: 2
8. Szikes élőhelyek
8.1 Puccinelietum limosae, Lokalitások száma: 2
9. Száraz gyepek
9.1 Festucetum vaginatae, Lokalitások száma: 1, Megjegyzés: áthúzódik 2003-ra
10. Hegyi rétek

Lelőhely
ER Archívum (2002/D-010/1, 2002/D-010/2)
Erdőrezervátumok