Mányoki G. (2001): Jelentés a Ropolyi erdő ER területén készült vizsgálatokról. Kézirat, Vácrátót

Megjegyzések

Jelentés a Ropolyi erdő ER területén készült vizsgálatokról
Készítette: Mányoki Gergely
Vácrátót, 2001. november 28.

Tartalom:
I. A Ropolyi erdő ER területén végzett növénycönológiai vizsgálatok háttere és módja
A 2001 júliusában végzett és itt értékelt terepmunka előzményei
A jelenleg folyamatban lévő vizsgálatok célja
A jelenleg folyamatban lévő vizsgálatok mintavételi eljárása
II. A Ropolyi erdő ER területén végzett növénycönológiai vizsgálatok erdményei (2001. IX. 30-ig bezárólag)
A felvett kvadrátok meghatározó fajainak %-os borításértékei a tájmorfológia- és lombkorona befolyásának figyelembevételével
A jelenleg folyamatban lévő vizsgálati módszer értékelése és a felvetődött problémák
Javaslatok a jövőbeli vizsgálatokra nézve
További érdemleges vizsgálati területek
Mellékletek
1. Az előzőek összegzése és szemléltetése
2. Egyéb terepi tapasztalatok
3. Az erdőrezervátum részleteinek rendeltetése, topográfiai térkép (1:10000)
4. A Ropolyi Erdőrezervátum vegetációtérképe, 2000 augusztus (Készítették: Dr. Borhidi Attila, Csiky János, Lőrincz Péter, Mányoki Gergely, Nagy Miklós Igor, Túri Zsuzsanna, M 1:10000)

Lelőhely
ER Archívum (2001/D-013)
Erdőrezervátumok