Takács G. [szerk.] (2004): Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Sarród

Összefoglalás

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: (99) 537620, 537622, Fax: (99) 537621, e-mail: fhnpititkarsag [at] fhnp.kvvm.hu
Projektazonosító: fh-bbdmc-con04
Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
Thelypteridi-Alnetum
Salicetum albae-fragilis
Szerkesztette: Takács Gábor
Felmérést végezte: Takács Gábor, Keszei Balázs, Király Gergely, Bauer Norbert
Sarród, 2004

Megjegyzések

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: (99) 537620, 537622, Fax: (99) 537621, e-mail: fhnpititkarsag [at] fhnp.kvvm.hu
Projektazonosító: fh-bbdmc-con04
Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
Thelypteridi-Alnetum
Salicetum albae-fragilis
Szerkesztette: Takács Gábor
Felmérést végezte: Takács Gábor, Keszei Balázs, Király Gergely, Bauer Norbert
Sarród, 2004

A 2004. évi munkaterv alapján a következő társulásokat és lokalitásokat kellett vizsgálni
2. Vizes élőhelyek
2.1 Junco obtusoflori-Schoenetum nigricantis, Lokalitások száma: 2
2.2 Nymphoidetum peltatae, Lokalitások száma: 1
2.3 Phragmitetum communis, Lokalitások száma: 3
2.4 Calamagrostio-Salicetum cinereae, Lokalitások száma: 1
5. Erdőrezervátumok
5.1 Thelypteridi-Alnetum, Lokalitások száma: 2
5.2 Salicetum albae-fragilis, Lokalitások száma: 2
9. Száraz gyepek
9.1 Festucetum vaginatae, Lokalitások száma: 1

Lelőhely
ER Archívum (2004/D-019/1, 2004/D-019/2)
Erdőrezervátumok