Haraszthy L. [szerk.] (2010): A természetvédelem helyzete. Beszámoló az Országos Környzetvédelmi Tanács részére a természetvédelem helyzetéről, illetve a 2002. július 1. - 2010. április 1. közötti időszak fontosabb eredményeiről. Kézirat, Budapest

Megjegyzések

A természetvédelem helyzete
Beszámoló az Országos Környzetvédelmi Tanács részére a természetvédelem helyzetéről, illetve a 2002. július 1. - 2010. április 1. közötti időszak fontosabb eredményeiről
Szerkesztette: Haraszthy László
2010. március

Tartalom:
Jogi szabályozás
Természetvédelmi oltalom alatt álló területek
Védett természeti területek tulajdonviszonyainak alakítása
Európai Uniós és más pályázati lehetőségek kihasználása, költségvetési források
A természetvédelmi ágazat stratégiai megalapozása
Natura 2000 területek
Veszélyeztetett fajok
Tájvédelem
Természetvédelmi célok megjelentetése más ágazatokban
Természetvédelmi kezelés
Védett természeti területek, értékek monitorozása
A természetvédelem intézményrendszere
Természetvédelmi információs rendszer
Társadalmi kapcsolatok
Ökoturizmus
Nemzetközi egyezmények
Nemzetközi kapcsolatok
Mellékletek
- Haraszthy László 2010. május 17-én írt levele Mázsa Katalinnak (a 2010/D-007/1-ben)
- Digitális anyag CD-n (a 2010/D-007/1-ben)

Lelőhely
ER Archívum (2010/D-007/1, 2010/D-007/2)