Tanács E., Samu A. & Bárány-Kevei I. (2007): Forest structure studies in Aggtelek National Park (Hungary). Acta Climatologica et Chorologica Universitatis Szegediensis 40-41: 123-133.

Összefoglalás

Forest structure studies in Aggtelek National Park (Hungary)
Eszter Tanács, Andrea Samu and Ilona Bárány-Kevei
Department of Climatology and Landscape Ecology, University of Szeged, P.O.Box 653, 6701 Szeged, Hungary
Email: nadragulya [at] geo.u-szeged.hu

Összefoglalás:
Vizsgálatunk célja a Haragistya-Lófej erdőrezervátumban a faállomány jelenlegi állapotának feltérképezése, és a 212 felhasznált mintapont kategóriákba sorolása volt. A vizsgálathoz az egyes mintapontokra kiszámítottunk néhányat a leggyakrabban alkalmazott szerkezeti és diverzitási mutatók közül. Megvizsgáltuk ezek térbeli eloszlását a mintaterületen, valamint egymással való kapcsolatukat. Kiválasztottunk négyet (Shannon index, variációs koefficiens, körlapösszeg/ha, állománymagasság) és ezek alapján hierarchikus klaszter-analízis segítségével csoportosítottuk a mintapontokat. Az eredmény alapján elmondható, hogy a faállomány-szerkezetet jelentősen befolyásolja a termőhely, különösen a domborzat.

Summary:
Our measurements were carried out in the Haragistya-Lófej forest reserve, in Aggtelek karst. The aim of our investigation was to describe the present state of the forests in our study area and to define groups with the help of structural and compositional indicies. We have chosen some of the most commonly used indices and calculated them for 212 plots. Out of these we chose a set that were not strongly correlated with each other while each described a range of other related variables. These were the Shannon Index, the coefficient of variation (dbh), the basal area/ha and the stand height. On the basis of these 4 variables we divided the area's forests in 6 classes. The groups are much affected by the production site; the role of elevation seems especially important. The buffer zone and the core area of the reserve also differ, especially in terms of tree size and distribution.

Megjegyzések

Forest structure studies in Aggtelek National Park (Hungary)
Eszter Tanács, Andrea Samu and Ilona Bárány-Kevei

Tartalom
1. Aims and objectives
2. Material and methods
2.1. The study area
2.2. Data and methods
3. Results and discussion
3.1. The spatial distribution of the indices in the study area
3.2. Relationship between the different indices
Summary
References

forestry, stand structure, Aggtelek National Park, karst, Haragistya


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2007/P-010)