Papp M., Koncz G., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Schellenberger J. és Tóth J. A. (2009): Egy cseres-tölgyes lágyszárú növényzetének válasza avarmanipulációra. Természetvédelmi Közlemények 15: 316-327.

Összefoglalás

Egy cseres-tölgyes lágyszárú növényzetének válasza avarmanipulációra
Papp Mária, Koncz Gábor, Kotroczó Zsolt, Krakomperger Zsolt, Schellenberger Judit és Tóth János Attila
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Összefoglaló:
Ökoszisztémákban, így az erdőkben is a növényi avar mennyisége és eloszlása befolyásolja a talaj mikrobiális folyamatait, így annak kémiai tulajdonságait, de a növényzet struktúráját is. Ennek vizsgálatára 2000-ben hosszú távra avarmanipulációs kísérleteket állítottunk be (Tóth et al. 2007) az észak magyarországi síkfőkúti cseres-tölgyes erdőben. A kísérleti rendszer 7x7 m-es tartós parcelláiban három éven keresztül vizsgáltuk a lágyszárú növényzet válaszát az egyes kezelésekre. Azokban a parcellákban, ahol az avar mennyiségét megnöveltük, kis mértékű fajszám- és borításnövekedést tapasztaltunk. Ezzel szemben az avartól megfosztott parcellákon jelentős változások voltak. Ott, ahol az avareltávolítás nem járt együtt a fás szárú növényzet eltávolításával, csak a fajszám emelkedett szignifikánsan. Ahol a fásszárúak eltávolítása és a parcellák "körbeszigetelése" miatt a lecsökkent transpiráció a talajt szinte folyamatosan nedvesen tartotta, mind a borítás, mind a fajszám ugrásszerűen megnőtt. A talaj magbankja aktivizálódott. A gyomfajok térhódítása figyelhető meg, miközben az erdő évelő fajai visszaszorultak. Eredményeink igazolják az avar szerepét az erdő természetességének megőrzésében, és az elfekvő magkészlet gyors aktiválódását kezelések/bolygatások hatására.

Megjegyzések

Egy cseres-tölgyes lágyszárú növényzetének válasza avarmanipulációra
Papp Mária, Koncz Gábor, Kotroczó Zsolt, Krakomperger Zsolt, Schellenberger Judit és Tóth János Attila
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Tartalom:
Bevezetés
Módszerek
Eredmények
Értékelés
Irodalomjegyzék
Effect of litter manipulation on the herb layer of an oak forest (angol nyelvű összefoglaló)

avarkezelések, lágyszárú borítás, fajszám, magkészlet


Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (2009/P-012/1, 2009/P-012/2)