Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8: 77-83.

Összefoglalás

A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben
A Cypripedium calceolus L. hazánkban egykor sokkal elterjedtebb volt a mainál. Előfordulásainak száma ma is csökkenőben van és sok termőhelyéről kipusztult. A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok revízióra szorulnak, mivel azok is a régebbi adatokra támaszkodnak. A legújabb feljegyzések is legalább 30 évre tekintenek vissza. Időközben az erdőművelés és más kultúrhatások a korábbi állapotot jelentősen módosították. Borbás Vince 1879-ben is a következőket írta: "A kivágott Kis-Hárs-hegyen egészen más volt a vegetáció pl. 1874. június elején, mint 1878-ban ugyanez időben, midőn talaját a hajtások jobban elborították. Ezek, s egyéb lehetnek okai, hogy a Cypripedium Calceolus ... évek óta nem mutatkozott..."
Célkitűzésünk volt, hogy e szigorú védelem alatt álló, igen ritka és egyik legszebb növényünknek felkutassuk a termőhelyét a Bükk-hegységben és környékén. Mivel a hazai kutatások csupán néhány növénytársulást neveznek meg a Cypripedium calceolus előfordulásával kapcsolatban, ezért azt is tervbe vettük, hogy termőhelyén cönológiai elemzést is végzünk.

Megjegyzések

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (1983/P-001)
Erdőrezervátumok